2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri;Kayseri'de Bir Uygulama
Konaklama işletmelerinin küreselleşmenin hızla arttığı bir ortamda geleceğe güvenle bakabilmeleri için ürettikleri turistik mal ve hizmetleri sürdürebilir bir şekilde pazarlamaları gerekmektedir. Günümüzde bunu sağlayabilmenin ön koşulu tutundurma faaliyetlerinin bilinçli bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinin tutundurma faaliyetlerinden ne ölçüde faydalandıklarının belirlenmesi amacıyla Kayseri’deki konaklama işletmelerinin tutundurma faaliyetleri incelenmiştir. Bu amaçla, konaklama işletmelerinin genel müdür, genel müdür yardımcısı ve departman müdürü düzeyindeki yöneticilerine anket uygulanmış ve elde edilen veriler istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Anket verilerine göre, konaklama işletmelerinin tutundurma faaliyetlerinden hangilerini uyguladıkları tespit edilmiş ve işletmelere uygulamalar konusunda yapıcı öneriler getirilmeye çalışılmıştır.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read
website click online


Anahtar Kelimeler
Turizm, Konaklama İşletmeleri, Tutundurma, Kayseri

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri