2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Küresel Ekonomik Kriz ve Etkileri: Tokat İli Merkez İlçe Gıda Sanayi Örneği
Bu çalışmada; 2007 yılında ABD’de ortaya çıkan, 2008 yılında dünyaya yayılan ve Türkiye ekonomisini de etkileyen küresel ekonomik krizin Tokat merkez ilçedeki gıda sanayi işletmeleri üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Veriler anket yoluyla Tokat ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren 54 sanayi işletmesinden elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre işletmelerin neredeyse tamamına yakınının ekonomik krizden az veya çok olumsuz yönde (siparişlerde azalma, kapasite kullanım oranları ve istihdam kapasitesinde düşüş gibi) etkilendikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Küresel Ekonomik Kriz, Gıda Sanayi, Türkiye

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri