2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Örgütsel Etkililiğin Psikolojik Temelleri
Bir örgütün etkili olabilmesinin, onun örgütsel amaçları gerçekleştirme derecesi ile doğru orantılı olduğunu söylemek mümkündür. Örgütler insanlardan oluşan sosyal sistemler oldukları için örgütsel amaçları gerçekleştirirken yöneticilerin, iş görenlerin ihtiyaçlarını ve isteklerini dikkate almaları önemlidir. İş görenin gereksinimlerinin istenen düzeyde karşılanmasının, iş görenin örgütün amaçlarına ulaşması için daha fazla katkıda bulunmasına neden olacağı söylenebilir. Bir başka deyişle iş görenin güdülenmesi örgütsel etkililiği arttıran bir faktördür. Bu nedenle örgüt yapısına uygun bir güdüleme tipinin kullanılması, örgütsel amaçları gerçekleştirme açısından önemlidir.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
Örgütsel etkililik, Güdüleme

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri