2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access







Search

Murat SAYILI
Küresel Ekonomik Kriz ve Etkileri: Tokat İli Merkez İlçe Gıda Sanayi Örneği ,ss. 239
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat SAYILI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi ,ss. 11-28
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat SAYILI
Tokat İlinde Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri ,ss. 335-354
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat SAYILI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA YERİ TERCİHLERİ: HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat SAYILI
İçsel Pazarlamanın Engelli Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Tokat İli Merkez İlçe Örneği ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri