2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessSearch

Celalettin YANIK
Kent Sosyolojisi Alanında Yapılan Tezlerin Değerlendirilmesi ,ss. 93-107
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Celalettin Yanık
MİLLİYETÇİLİĞE YÖNELİK İKİ KURAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ: MODERN MİLLİYETÇİ KURAM VE ETNO-SEMBOLCÜ MİLLİYETÇİ YAKLAŞIM ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Celalettin YANIK
Milliyetçiliğe Yönelik İki Kuramın Değerlendirilmesi: Modern Milliyetçi Kuram ve Etno-Sembolcü Milliyetçi Yaklaşım ,ss. 559-582
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri