2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimOsmanlıların Balkanları Fethinde İslam Kimliğinin Etkisi / Katkısı
(Effect / Contribution of Islamic Identity to the Ottomans Conquest of the Balkans )

Yazar : Galip ÇAĞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.2
Sayfa : 125


Özet
Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hâkim güç olmasının birçok dayanak noktası vardır. İskân politikası, fetih anlayışı ve bölgeye yapılan yatırım bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu dayanak noktalarından biri de şüphesiz ki sahip olduğu İslam kimliğidir. Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra en önemli karakteri haline gelen İslam özellikle Müslüman olmayan halklar üzerinde hâkim olmalarında mühim bir rol oynamıştır. Zira İslam’ın Müslümanlara vaz ettiği kendinden olmayanlara göstermeleri gereken hoşgörü bahsi geçen bölgelerde kısa sayılacak bir zamanda İslamlaşmayı hızlandırmış, bu sayede bu bölgeler zaman zaman silah dahi kullanmadan Osmanlı eline geçmiştir. Bu çalışmada, Osmanlı’nın İslam kimliğinin bölgede hâkim olmasını kolaylaştıran bazı yansımaları incelenecektir. Özellikle bölgede artık birer mit haline gelen bazı örnekler, İslam’ın Balkan coğrafyasında sağladığı yerleşimin ve etkinin görülmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read


Anahtar Kelimeler
Balkanlar, Osmanlı, İslam, Kimlik, Fetih

Abstract
There are many underlying point being “the dominant force” of Ottoman Empire in the in the Balkans. The Housing policy, conquest mentality and investment in the region are just a few of them. This is with no doubt; one of the strengths is Islamic identity. The Islam, which has become the most important character of Turks after accepting it, have played an important role in being dominant over especially in non-Muslim peoples. Because, as required by Islam, Muslims, non-self-tolerance in the Balkans relatively short time to demonstrate accelerated Islamisation and so that this region was conquered by the Ottoman Empire from time to time without a fight. In this study, some reflections on the Islamic identity that facilitates the Ottoman Empire dominated the region will be examined. Some examples which are now becoming a myth in the area provide great importance for İslam in the Balkans by the terms of the presence and effect of the settlement.
website online online
most women cheat click husband cheated


Keywords
Balkans, Ottoman, Islam, Identity, Conquest

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri