2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzel İstihdam Bürolarının Bazı Avrupa Ülkelerindeki Durumu ve İstihdama Katkısının Panel Veri Analizi ile Tahmini
(Position of Private Employment Agencies in Some European Countries and Estimating Their Contribution to Employment with Panel Data Analysis )

Yazar : Levent ŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.2
Sayfa : 105


Özet
İşgücü piyasasında aracılık hizmetlerinin tarihi, ilk uygarlıkların kurulması ile başlamaktadır. Yeni alet ve makinelerin icat edilmesi ve teknolojinin gelişmesi neticesinde işgücü piyasası, işçilerden çağın niteliklerine uygun taleplerde bulunmaya başlamıştır. Bu taleplere cevap vermek amacıyla işgücü piyasasında işverenin işgücü, işçinin ise iş bulma gereksinimini karşılamak amacıyla aracılık hizmetlerine ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu aracılık hizmetleri ilk başlarda kiliseler gibi yardım kuruluşları tarafından verilmiştir. Daha sonraları aracılık hizmetleri belediyeler ve sendikalar tarafından verilmeye başlanılmıştır. 1930’lu yıllarda çıkarılan sözleşmelerde işçi ve işveren arasındaki aracılık hizmetlerinin Özel İstihdam Büroları (ÖİB) tarafından verilmesi yasaklanırken, daha sonra işgücü piyasası şartları göz önüne alınarak ÖİB’nin çalışmalarına sınırlı da olsa izin verilmiştir. Çalışmada Panel Veri yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada ortaya çıkan sonuç ise, bir ülkede istihdamın artırılabilmesi için Özel İstihdam Bürolarının sayılarının artırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler
İşsizlik, Özel İstihdam Büroları, Kamu İstihdam Kurumları

Abstract
ntermediary services in labour market started first civilizations. With the invention of new machines and development in technology, employers have been looking for more skilled workers. At first, intermediary services were fulfilled by voluntary associations like churches. Then intermediary services were done by municipalities and unions. In the 1930s, establishment of PEA was prohibited. However, later they were allowed in a limited way. Today, the Private Employment Agencies are permitted to work together with Public Employment Agencies. In this study, panel data method was used. The result of the study is that if a country wants to increase employment, the country should increase numbers of Private Employment Agencies.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read


Keywords
Unemployment, Private Employment Agencies, Government Employment Agencies.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri