2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimUzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
(A Study on Identifying the Factors Affecting the Use of Social Software in Distance Education Environments )

Yazar : Adem AKBIYIK  , Erman COŞKUN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.2
Sayfa : 45


Özet
Sosyal yazılımların özellikle genç nesiller arasındaki popülaritesi son yıllarda bu teknolojilerin eğitsel amaçlı kullanılabilirliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim programlarında sosyal yazılımlara karşı öğrencilerin kullanım niyetlerini belirleyen faktörlerin belirlenmesidir. Sosyal yazılımların uzaktan eğitimde kabulüne ilişkin enstrümanların az olması nedeniyle, bu çalışmada yerleşik kuram yaklaşımı benimsenmiştir. 574 uzaktan eğitim öğrencisine eğitimlerinde eğitsel sosyal yazılım kullanımı ile ilgili olumlu ve olumsuz beklentilerini içeren iki açık-uçlu soru yöneltilmiştir. Cevaplar QDA Miner programı ile kodlanmış ve analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda uzaktan eğitim öğrencilerinin eğitsel sosyal yazılımları kullanma niyetlerini ortaya koymak adına, beklentileri ve endişeleri mevcut teknoloji kabul modelleri ile ilişkilendirilerek karma bir model önerisinde bulunulmuştur.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read


Anahtar Kelimeler
Uzaktan Eğitim, Eğitsel Sosyal Yazılım, Yerleşik Kuram, TKM

Abstract
The popularity of social software -especially among younger generations-,has arisen the question of whether these technologies can be used for educational purposes. The purpose of this study is to identify the factors that influence the acceptance of social software for distance learning students. Since there are little guiding instruments with respect to the acceptance of social software for distance learners, the grounded theory has been adopted in this study. 574 distance learners were asked two open ended questions that sought to gather the positive and negative expectations concerning the use of social networking software in their distance education programming. The answers given to these questions were then coded and analyzed using QDA Miner. In order to examine distance learners' behavioral intention to use social software, their expectations and concerns were integrated with prior technology acceptance models, suggesting a hybrid acceptance model.
most women cheat marriage affairs husband cheated


Keywords
Distance Learning, Educational Social Software, Grounded Theory, TAM

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri