2017 Nisan Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimGrup ve Hiyerarşik Alt Kültürlerinin İş Performansına Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü
(The Effects of Group and Hierarchical Subcultures on Job Performance: The Mediating Role of Leader-Member Exchange )

Yazar : İrfan AKKOÇ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.2
Sayfa : 17


Özet
Bu çalışmanın amacı grup kültürü ve hiyerarşik kültürün çalışanların iş performansına etkisi ve bu etkide lider-üye etkileşiminin aracılık rolünün tespit edilmesidir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiler çeşitli istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir. Çalışmada Ankara ilinde faaliyet gösteren ve savunma ve havacılık sanayinde yer alan özel işletmeler ele alınmıştır. Bu konuda hazırlanan anket formu ile 700 çalışandan toplanan veriler kullanılarak çalışmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, grup kültürü ve hiyerarşik kültürün iş performansını olumlu yönde etkilediği ve lider-üye etkileşiminin bu ilişkide kısmi aracılık etkisinin olduğu belirlenmiştir.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read
how often do women cheat on their husbands women that cheat read


Anahtar Kelimeler
Grup Kültürü, Hiyerarşik Kültür, İş Performansı, Lider-Üye Etkileşimi, Aracılık Etkisi

Abstract
The aim of this study is to investigate the effect of group and hierarchical culture on the employees’ job performance and the mediating role of the leader-member exchange on this effect. The relationship between the aforementioned variables is analyzed by using a set of statistical techniques. The data used in the analysis is obtained through questionnaires filled out by 700 employees of the private firms in the defense and aerospace industry in Ankara. The results of the analysis indicate that group culture and hierarchical culture affect job performance positively and leader-member exchange has a partial mediating role in that effect.
website online online
most women cheat read husband cheated


Keywords
Group Culture, Hierarchical Culture, Job Performance, Leader-Member Exchange, Mediating Effect

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2017 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2017'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri