2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürkiye’de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1970-2010
(Causality Relationship between Economic Growth and Energy Consumption in Turkey: 1970-2010 )

Yazar : Meral UZUNÖZ  , Yaşar AKÇAY  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.2
Sayfa : 1


Özet
Bu çalışmada, Türkiye’nin birincil enerji tüketimi ile GSYİH arasındaki uzun dönem nedensellik ilişkisi 1970–2010 yılları dikkate alınarak incelenmiştir. Bu değişkenler arasındaki nedenselliği test etmek için Genişletilmiş Dickey Füller (GDF) ve Philips–Perron (PP) birim kök testi, Johansen Eşbütünleşme testi ve Granger Nedensellik testi kullanılmıştır. ADF test sonuçları GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) ve ET (Enerji Tüketimi) serilerinin düzeyde durağan olmadığını ancak birinci farklarının durağan olduğunu göstermiştir. Johansen eşbütünleşme testi sonucunda ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasında bir eşbütünleşme olduğu ve bu değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir. Granger nedensellik analizi serilerin durağan halleriyle yapılmıştır. Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre GSYİH’dan enerji tüketimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
website online online
website online online


Anahtar Kelimeler
Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, Nedensellik

Abstract
In the study, the long-run and causal relationship between Gross Domestic Product (GDP) and Energy Consumption (EC) in Turkey was investigated for the 1970-2010 period. To examine causality relation between EC and GNP, unit root tests, such as the Augmented Dickey–Fuller (ADF) and the Philips–Perron (PP), Johansen co- integration test and Pair-wise Granger causality test was used. The results of ADF test showed that the null hypothesis of non-stationary cannot be rejected for the levels of the variables However, it is taken the first differences; the null hypothesis of non-stationary is rejected. Empirical results of Johansen co-integration test suggested an evidence of a co-integration and long-run relationship between GDP and EC. Granger causality test was applied to the first difference of data. The results of granger causality showed that there was unidirectional causality from economic growth to energy consumption in Turkish economy.
most women cheat click husband cheated


Keywords
Energy Consumption, Economic Growth, Co-integration, Causality

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri