2017 Nisan Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişimİlköğretim Matematik Programında Yer Alan Etkinliklerin Kazanımlara Uygunluğunun Belirlenmesi
(Determination of the Suitability of Objectives for the Activities in Primary School Mathematics Curriculum )

Yazar : Sefa DÜNDAR  Yasin SOYLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.1
Sayfa : 161


Özet
Bu çalışmanın amacı 2005 ilköğretim matematik programında yer alan etkinliklerin ile kazanımlar arasındaki ilişkisinin saptanması hedeflenmiştir. 2009-2010 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Nisan ayının birinci ve ikinci haftasında MEB’e bağlı devlet okullarında, ders zamanında konulara ilişkin uygulanan etkinliklerin kazanımları kazandırıp kazandıramadığını tespit etmek için bu çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın örneklemi ilköğretim birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar toplam 312 öğrenci oluşturmaktır. Araştırmanın deseni nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde yüzde ve frekans kullanılıp yorumlanarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda ilköğretim birinci kademedeki etkinliklerin ikinci kademedeki etkinliklere göre daha başarılı olduğu ve kazanımları kazandırmada daha yeterli olduğu söylenebilir.
website online online


Anahtar Kelimeler
Etkinlik, Matematik Eğitimi

Abstract
The purpose of this study is aimed to identify the relationship between the activities and the gains in the 2005 elementary math program. In the spring semester of 2009-2010 school years, in the first and second weeks of April, this study was done in order to determine whether courses topics in the activities gain on timely or not in public schools, under the control of MEB. The sample of this study was studied with the 312 students from first grade until eighth grade primary school. The data were evaluated by using quantitative research methods and the screening procedure. At the end of the research activities, it can be said that primary first-tier activity is more successful and sufficient in gains than second tier activity.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
most women cheat marriage affairs husband cheated


Keywords
Activity, Mathematic Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2017 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2017'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri