2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimUluslararasi İlişkiler Boyutuyla Ermenistan-Azerbaycan Çatışması
(Azerbaijan-Armenian Conflict from the International Relations Perspective )

Yazar : Emin ŞIHALİYEV    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.1
Sayfa : 139


Özet
Makalede Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında Büyük Güçlerin soruna yaklaşımı ve izledikleri politika analiz edilmiştir. Bu devletlerin hepsi Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanısalar da, işgalci Ermenistan’a yönelik hiçbir tepki ve uyarı söz konusu değildir. Azerbaycan ve Ermenistan jeopolitik konumları itibarile değerlendirilirse, Azerbaycan’ın petrolü, doğal kaynakları ona stratejik önem kazandırmaktadır. Fakat Ermenistan’ın petrolü ve denize çıkışı yoktur. Tüm bu dezavantajlara rağmen Ermenistan’ın Rusya, ABD, Avrupa devletleri, İran için önemi nedir? Makalede bu soruya yanıt verilmeye çalışılmıştır.
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
Ermenistan, Azerbaycan, Hai-Taht, Rusya, İran, Jeopolitik

Abstract
Approach of the Great Powers to Armenian-Azerbaijan conflict and policies followed by them were analysed in this article. All of these states accept the territorial integrity of Azerbaijan, but in spite of this it hasn’t been given any reaction and warning to the occupier Armenia. If paid attention to geopolitical position of Azerbaijan and Armenia, Azerbaijan’s oil, natural resources give it a strategic importance. But Armenia does not have natural resources and oil, at the same there is no connection to the sea. Despite all these disadvantages, what is the importance of Armenia for Russia, USA, European states and Iran? We tried to answer this question in the article.

Keywords
Armenia, Azerbaijan, Hai-Taht, Russia, Iran, Geopolitics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri