2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimOkul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Konumlarının Aile Değişkenlerine Bağlı Olarak İncelenmesi
(Evaluation of Preschool Children’s Social Status in Relations to Family Variables )

Yazar : Hülya Gülay Ogelman    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.2
Sayfa : 213


Özet
Sosyal konunum gelişimi, okul öncesi dönemde başlar. Aile değişkenleri sosyal konum üzerinde etkili olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, 5-6 yaş çocuklarının sosyal konumlarının aile değişkenlerine (anne-baba eğitim düzeyi, annenin çalışması, baba mesleği, anne-baba yaşı, kardeşin olup olmaması, kardeş sayısı, kardeş cinsiyeti) bağlı olarak incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Denizli’de okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş grubundan 400 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Kişisel Bilgi Formu, Resimli Sosyometri Ölçeği kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu anaokulu öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Resimli Sosyometri Ölçeği anaokulu öğretmenleri tarafından çocuklara bireysel olarak uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, çocukların sosyal konumları anne-baba eğitim düzeyine, annenin çalışma durumuna, baba yaşına, kardeşin olup olmamasına ve kardeş sayısına göre farklılık göstermektedir. Ayrıca baba mesleği, anne yaşı ve kardeş cinsiyetinin sosyal konum üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
Sosyal konum, okul öncesi dönem, anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba yaşı, kardeş.

Abstract
The development of social status starts in preschool period. Family variables may also influence on social status. The aim of this research is to evaluate of preschool children’s social status in relations to family variables (mother-father education levels, mother’s employment, father job, mother-father age, whether or not to have sibling, number of sibling, gender of sibling). A relational survey method was used in this study. The sample of the study consisted of 400 preschool children of 5-6 years old who were attending preschools located in Denizli. The Form of Personal Information Picture Sociometry Scale were used for data collecting in the study. Personal Information Form was completed by kindergarten teachers. Picture Sociometry Scale was applied to the children individually by the teachers. According to the results, significant differences was found in social status of children related to mothers-father education levels, mother’s employment, father age, whether or not to have sibling and number of sibling. Also, father job, mother age and gender of sibling not to be effective on social status of children.

Keywords
Social status, preschool period, mother-father education level, mother-father age, sibling.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri