2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimEdebiyat; Toplumsal Hafızanın, Geleneğin Kaybında, İnşasında Ne Kadar Etkilidir?
(How Important is the Literary Texts to Construct, Loss of the Social Memory, Tradition? )

Yazar : Yadigar Türkeli Sanlı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.2
Sayfa : 151


Özet
Avrupalı tanımıyla, millet oluşumunda dil, edebiyat ve sanat’ın üç sacayağı oluşturan hayati bir işlevi vardır. Dil, milletin birliğini sağlayan temel anlaşma aracı olarak büyük önem kazanırken, edebiyat da dil vasıtasıyla milletlere hikâyeler anlatır. Her millet bir hikâye, bir mit, bir rüya üzerine geleceğini inşa eder. “Seçkin bir tarih” bütün yeni devletlerin temel özelliğidir. Bir geçmişi olmak bir geleceğe de sahip olma hakkını da doğrular. Bunu gerçekleştirebilmek için “Aydın Sınıfının” milletin geçmişine ait ortak değerleri bir karışım olarak “Ulusal bir mitosa” tebdil etmenin yolunu bulması gerekir. Bunun aracı da edebiyat kanonudur. Edebiyat kanonu, bir milletin ortak bağlarını anlamalarını sağlayan hikâyeleri kapsar. Edebi metinler haliyle, toplum hafızasında nelerin olmasına ya da olmamasına karar veren aracılardır. Bu çalışmamızda, edebiyat ve toplum ilişkisini temel aldık. Edebi ürünlerin toplum hafızasını ve geleneği şekillendirmede, değiştirmede, dönüştürmede ne kadar etkili olduğunu örnekleriyle ele almaya çalıştık.
website click online
most women cheat marriage affairs husband cheated


Anahtar Kelimeler
Gelenek, toplumsal hafıza, roman, kültür, edebiyat kanonu

Abstract
The formation of nation has three vital pillars that are language, literature and Art. While the Language gaining a great importance as fundamental communication tool for the unity of the nation, the literature tells stories to the nations through the language. Every nation builds its own future on a story, a myth, and a dream. "A distinguished history" is a key feature in all new states. This confirms that, deserving a future by having a greart history/past. To achive this; “Intellectual Class” get to find a way to convert common values of past society in to a “National Myth”. So, literary canon is the tool. Literary canon contains the stories of a nation that provides a common understanding of the bonds. In this article, we study the basic relationship between literature and society. We work how literary products, especially novels, affect the social memory and tradition.

Keywords
Tradition, social memory, fiction, culture, literature canon

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri