2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimYahya Kemal’de Tarih ve Şiir
(History and Poetry in Yahya Kemal )

Yazar : Ömer Çakır    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.2
Sayfa : 125


Özet
Yahya Kemal, Türk edebiyatında önde gelen şairlerden biridir. Onu farklı kılan hususlardan biri Türk tarihine olan büyük ilgisi ve bunu şiir ve düzyazılarında başarılı bir şekilde işlemesidir. O sebeple Yahya Kemal’in eserlerinin tarih ve edebiyat ilişkisi çerçevesinde ele alınması son derece önemlidir. Bu yazıda bir makale hacminin verdiği imkânlar ölçüsünde ana hatlarıyla Yahya Kemal’de tarih düşüncesi ve onun şiirlerinin Türk tarihi ile olan ilgisi üzerinde durulmuştur. Yahya Kemal tarihte devamlılığa büyük önem verir. Bununla beraber şiirlerinde Türk tarihinin daha çok Malazgirt Zaferi (1071) sonrasına eğilmiştir. Bunda Türk milletinin Anadolu’daki macerasını esas alma anlayışının büyük payı olsa gerektir. Şiirlerinde genel olarak Osmanlı döneminin kolektif özünü, sembol olay ve şahsiyetlerini, yansıtmaya çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk Şiiri, Yahya Kemal, Tarih ve Şiir

Abstract
Yahya Kemal is one of prominent poets in Turkish literature. One of the issues that makes him different from others is his great interest in Turkish history and handling this in his poetry and processing successfully.Therefore dealing with the works of Yahya Kemal within the framework of history and literature relation is extremely important. In this article, the history idea of Yahya Kemal and the relationship of his poems with the Turkish history is focused generally as the volume of this article allowed. Yahya Kemal gives importance to continuity in history. Nevertheless, his poems refer mostly after the Malazgirt Victory (1071) of Turkish history. It is supposed that the understanding of Anatolia adventure of Turkish nation should has an influence on this decision. He generally tried to reflect the collective core, symbol event and personalities of Ottoman period.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
most women cheat read husband cheated


Keywords
Turkish Poetry, Yahya Kemal, History and Poetry

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri