2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim







Maksatlı Bir Hikâye Anlatıcısı: Yahyâ Kemâl
(An Intentional Storyteller: Yahyâ Kemâl )

Yazar : Nesime CEYHAN AKÇA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.2
Sayfa : 93


Özet
Yahyâ Kemâl, edebiyatımızda Türk dilinin en büyük şâirlerinden biri olarak kabul edilir. Biz bu makalemizde onun en az bilinen eserlerinden sayabileceğimiz hikâyeleri üzerinde durduk. Çalışmamızda 1968 yılında kitaplaşan on iki hikâyeden hareketle Yahyâ Kemâl’in modern mânâda başarılı bir hikâyeci sayılamayacağı; Yahyâ Kemâl’in Osmanlı tarihinin çöküş dönemlerinde saray çevresindeki bozulmaları ve yaşanmış bazı aksaklıkları aktarmak için hikâye türünü kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
Yahyâ Kemâl, Hikâye, Tarih, Edebiyat.

Abstract
Yahyâ Kemâl is accepted one of the greatest poets of the Turkish Language. We examined his Stories which can be handled as the least known works of him in this article. The conclusion we reached in our study is Yahya Kemal cannot be considered as a successful storyteller in the modern sense and used the genre of story to transfer the distortions around the palace and the experienced several problems of the collapse of the Ottoman period starting from the 12 stories that were gathered in a book in 1968.

Keywords
Yahyâ Kemâl, Story, History, Literature.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri