2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimBarkodlarla İlgili Bir Şifreleme Etkinliğinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi ve Öğrencilerin Etkinlikle İlgili Görüşleri
(Examining of Applicability of Encryption Activity about Barcodes and Opinion of Students about this Activity )

Yazar : Ahmet Şükrü Özdemir  , Zeynep Yıldız  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.2
Sayfa : 61


Özet
Bu araştırma, “9 un 3 ü” isimli kodlama sistemi ile ilgili bir şifreleme etkinliğinin uygulanabilirliğinin incelenmesi ve bu etkinlikle ilgili öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, araştırma 8. Sınıfta bulunan 11 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere öncelikle çalışma kâğıtları dağıtılarak etkinlik uygulanmış, daha sonra etkinlikle ilgili olarak her bir öğrenciden görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Uygulama sona erdikten sonra öğrencilere dağıtılan çalışma kâğıtlarının incelenmesi ve öğrencilerin uygulama esnasındaki durumları göz önünde bulundurularak etkinliğin uygulanabilirliği incelenmiştir. Öğrencilerden alınan görüş formlarının incelenmesi ile de öğrencilerin etkinlikle ilgili görüşleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, kullanılan etkinliğin ilköğretim 8. sınıf düzeyi için uygun ve kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin etkinlikle ilgili görüşlerinin ise olumlu yönde olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Şifreleme, Etkinlik Kullanımı, Matematik Eğitimi

Abstract
The aim of this study is to examine the applicability of the encryption activity about encoding system named “3 of 9” and to determine what the students’ opinions are. For that purpose this, the research is carried out with 11 students who are attending to 8th grade school. Previously by handing out work sheets to the students, the activity is carried out. And then opinions of every students about the encoding activity are picked up as nominal. After the application is finished, by considering the examining of work sheet which hanged out to the students and evaluating the cases of the students during the application, the applicability of activity is examined. The opinions of the students about the activity are determined with examining the feedback form gathered from students. At the end of the study, the result is that activity used in this study is convenient and usable for 8 th grade primary school students. It is found that opinions of students about the activity is in a positive direction.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read


Keywords
Encryption, Using of Activity, Mathematics Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri