2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişimİlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Sosyo - Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi
(A Study on 6th Grade Students’ Self-awareness on Listening Skills According to Their Socio-economic Level )

Yazar : Abdullah Şahin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.1
Sayfa : 178-188


Özet
Bireylerin içsel bir süreç olarak değerlendirilen dinleme becerisi konusundaki farkındalıklarını yansıtma durumları, bu becerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çalışma, ilköğretim 6. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, dil öğrenimindeki temel becerilerden biri olan dinleme becerisi farkındalıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Erzurum ilinde sosyo-ekonomik düzeyi farklı devlet okullarında öğrenim gören 238 ilköğretim 6. sınıf öğrencisi örnekleme alınmış, çalışma içerisinde bu okullar algılanan sosyo-ekonomik düzeyine göre A, B, C ve D şeklinde kodlanmıştır. Araştırmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Şahin ve Aydın (2009) tarafından geliştirilmiş 46 maddeden oluşan Likert tipi “Dinleme Becerisi Farkındalık Anketi” kullanılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında, Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) ve LSD Post Hoc testi analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre; sosyo-ekonomik düzeyi farklı ilköğretim okullarında öğrenim gören 6. Sınıf öğrencilerinin dinleme becerisi farkındalık durumları açısından aralarındaki farkların anlamlı olduğu; sosyo-ekonomik düzey düştükçe ölçeğin 5 boyutunda da puanların düştüğü ortaya çıkmıştır.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
how often do women cheat on their husbands women that cheat read


Anahtar Kelimeler
Türkçe Eğitimi, Dinleme Eğitimi, Dinleme Becerisi, Farkındalık, Sosyo-ekonomik Düzey

Abstract
Self-awareness and self-reflection concerning the listening skills considered to be an internal process will contribute a lot to the development of this skill. This study is to determine the level of 6th grade students’ self-awareness on one of the four skills, listening. In this respect, 238 6th grade students with different socio-economic level participated in the survey studying in Erzurum and the schools that joined the survey and perceived socio-economic levels of students were encoded as A, B, C, D. In the study, descriptive scanning design was used. As data collection tool, Likert type 46 item scale for “Awareness of Listening Skills” developed by Şahin and Aydın (2009) was employed. The data collected were analyzed by One Way ANOVA and LSD Post Hoc test in SPSS 16.0 program. The results of the study showed that the there was found significant difference between the socio-economically different students at primary schools in terms of awareness of listening skills and socio-economic level was proportional to the scale; as the socio-economic level decreases so do the scores in the scales’ 5 dimensions.
website online online


Keywords
Turkish Education, Listening Education, Listening Skills, Awareness, Socio-Economic level

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri