2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişimİlköğretim Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Mesleğine Yeni Başlayan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri
(The Problems Confronted in Social Studies Education at Elementary Level: Novice Social Studies Teachers’ Perspectives )

Yazar : Kaya Yılmaz  , Ferdi Tepebaş  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.1
Sayfa : 157-177


Özet
Bu çalışmada, ilköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerin görüş ve tecrübelerine dayalı olarak incelenmiştir. Nitel araştırma tasarımının kullanıldığı çalışmada, katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemi, araştırma verilerinin toplanmasında ise yarı yapılandırılmış mülakat protokolü kullanılmıştır. Toplanan verilerin analiz edilmesinde betimsel analiz ve sürekli karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucu, ilköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde öğretmenlerin, görev yaptıkları okulun bulunduğu sosyal ve fiziki çevrenin koşullarından, öğrenme ortamındaki kaynakların yetersizliğinden, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velilerinin bazı olumsuz tutum ve davranışlarından kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir.
website online online


Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Eğitsel Sorunlar, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Görüşleri

Abstract
In this study, the problems confronted in social studies education at elementary level were investigated by drawing on the experiences and opinions of those social studies teachers who recently began to teach the subject. Qualitative research design was used in the study. Purposeful sampling was employed to select the participants for the study and a semistructured interview protocol was used to collect the data which were analyzed by the methods of constant comparison and descriptive analysis. The study results indicated that physical conditions and social environments of the schools in which teachers work, lack of resources and teaching materials in classrooms, some negative attitudes and behaviors of school administrators, colleagues, students and students’ parents toward the teachers pose problems for social studies education at elementary level.
website online online
most women cheat read husband cheated


Keywords
Social Studies, Educational Problems, Teaching Profession, Teacher Perspectives

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri