2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimPiyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Rekabet Politikası
(Competition Policy in the Process of Transition to Market Economy )

Yazar : Nazim Hacıyev    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.1
Sayfa : 108-121


Özet
Makalede gelişmiş ülkelerdeki rekabet politikasının gelişme ve oluşma safhaları ayrıntılı incelenmiştir. Bu politikalar Amerika Birleşik Devletleri’nde “Behaviorist” yaklaşımla ‘Yapısalcı’ yaklaşım arasında uzun süren tartışmadan sonra kesin olarak 80’li yıllarda pekişmişse, Batı Avrupa’da da anti tekelcilik kanunu ve onun uygulanması sürekli olarak “Behaviorist” özellikler taşımıştır. Buna dayanarak, günümüzde gelişmiş ülkelerde anti tekel politikasına “Behaviorist” yaklaşım hakimdir ve bellidir ki anti-tekelci yapılanmalar kendi faaliyetlerinde bu yaklaşıma uymaları gerekir. Aynı zamanda, Post Sovyet ekonomilerinde tekelcilik rekabet politikasının öncelikli hedefi olarak hizmet etmesi gerektiği düşünülmektedir.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
website click online


Anahtar Kelimeler
Anti-tekel, “Behaviorist” yaklaşım, ‘Yapısalcı’ yaklaşım, rekabet

Abstract
This article has investigated the emergence and improvement of competition policy in the developed countries. These competition policies have been studied in “Behaviorist approach” and in “Constructive approach” discussed during the 1980s in the USA. In the western Europe, these policies have been studied in anti-trust law and the “Behaviorist approach”. Because of these discussions, the Behaviorist approach has been dominating the anti-trust policy in the developed countries. These antı-trust institutions have to implement the “Behavioral approach” in their own activities. At the same time, the monopolized competition policy is thought to serve as the main objective in the post-Soviet economies.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
website click online
website online online
most women cheat marriage affairs husband cheated


Keywords
Anti-trust, Behaviorist Approach, Constructive Approach, Competition.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri