2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKadın Yoksulluğuyla Mücadelede Mikro Kredinin Etkisi ve Niğde İli Örneği
(Effect Of Micro Credit in the Figth Agains Women Poverty and the Case of Nigde )

Yazar : Filiz KUTLUAY TUTAR  Cemile ALPASLAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :


Özet
Bu çalışmada, Niğde ilinde mikro kredi sisteminin işleyişi ve mikro kredi sisteminin kadınlar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Niğde Grameen Bankası Mikrofinans şubesi ile iş birliği yapılarak mikro kredi kullanan 110 kadın katılımcı ile birebir görüşülüp çoktan seçmeli anket uygulaması yapılmıştır. Bu görüşmelerde, Niğde'de mikro kredi kullanan kadınların sosyo-demografik profilleri, mikro kredi kullanma amaçları, mikro kredi ile ne tür işler yaptıkları, mikro kredinin gelir düzeylerinde ve sosyal hayatlarında bir değişime yol açıp açmadığı, mikro kredinin istihdama katkı sağlayıp sağlamadığı, mikro kredi uygulamasında ne tür sorunlarla karşılaştıkları ve karşılaşılan sorunların çözümü için neler önerdikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.Araştırma sonucunda, Niğde'de mikro kredi kullanan kadınların sistemden büyük ölçüde memnun oldukları ve mikro kredinin ekonomik ve sosyal yaşantılarına önemli katkılar sağlamasına karşın verilen kredi miktarının yetersizliği, pazarlama sorunun olması gibi bir takım sorunlarla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yoksulluk, Kadın Yoksulluğu, Mikro Kredi, Niğde.

Abstract
In this study, it was tried to investigate the functioning of micro credit system in province Nigde and its social and economic effects on women. For that purpose, 110 women participants having used micro credit by cooperating with the Branch of Microcredit of Grameen Bank in Nigde were interviewed in person and a multiple choice survey was carried out with them. In these interviews, it was intended for presenting socio-demographic profiles of women having used micro credit in Nigde, what kind of job they conducted through micro credit, whether micro credit caused a change in their income level and social life, whether it contributed to employment, what sort of problems they encountered in the implementation of micro credit and what they offered for the solution of encountered problems. It was reached the end of the survey that women having used micro credits in Nigde were contented with the system in a considerable extent and they encountered a number of problems such as insufficiency of given credit, marketing problems despite micro credit had considerable contributions to their economic and social life.

Keywords
Poverty, Womens Poverty, Microcredit, Nigde.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri