2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimReview on Professional Values of Teacher Candidates
(Öğretmen Adaylarının Mesleki Değerleri Üzerine Bir İnceleme )

Yazar : Hatice Kübra GÜLER  Sevda Gülşah YILDIRIM Mustafa Çağrı GÜRBÜZ Demet KOÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 751-766


Özet
This research provides predictable information to decision-makers about which character education approach would choose by a teacher candidate, what values would mainly teach. This research is to aim analysing teacher candidates’ Professional values in terms of different variables. The research has been designed as a descriptive survey. The samples were 860 undergraduate students enrolled at a state university in different departments. When obtained data were evaluated, it was found that there was meaningful difference that was in favour of departments having verbal weighted courses between departments in terms of both points of students’ the professional values and points of ‘being respectful to differences’ sub-dimension.It can be stated that reason of this condition has been mentioned human factor as more and versatile in verbal lesson. When the related literature is examined, it is appeared that most of research carried out on teacher candidates interested in relationship between value preference and different variables.

Anahtar Kelimeler
professional values, teacher candidates, character education

Abstract
Bu araştırma karar vericilere, öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak hangi değerleri öğretecekleri, hangi karakter eğitim yaklaşımını tercih edecekleri hakkında öngörülebilir bilgiler sağlamaktadır. Bu bağlamda, bu araştırma farklı değişkenler açısından öğretmen adaylarının mesleki değerlerini analiz etmeyi hedeflemektedir. Araştırma, betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemi bir devlet üniversitesinde farklı anabilim dallarında öğrenim gören toplam 860 lisans öğrencisidir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, hem mesleki değer ölçeğinin toplamından elde edilen puanlar hem de farklılıklara saygı alt boyutundan elde edilen puanlar açısından anabilim dalları arasında sözel ağırlıklı derslere sahip bölümler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu durumun sebebinin, sözel derslerde insan faktörünün daha fazla ve çok yönlü olarak yer alması gösterilebilir. İlgili literatür incelemesinde, çalışmalarının çoğunun genellikle farklı değişkenler ile öğretmenlerin değer tercihleri arasındaki ilişki üzerine gerçekleştirildiği görülmüştür.

Keywords
mesleki değerler, öğretmen adayları, karakter eğitim

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri