2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKent Sosyolojisi Alanında Yapılan Tezlerin Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Thesis in the Field of Urban Sociology )

Yazar : Celalettin YANIK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.1
Sayfa : 93-107


Özet
Kent sosyolojisi alanında yapılmış olan yüksek lisans ve doktora çalışmalarını analiz etmeyi amaçlayan bu çalışmamız, bu alanda yapılan çalışmaların/tezlerin hangi saiklerle kent gibi bir yapılanmayı ele aldıklarına ilişkin bir yanıt arama çabasındadır. Buradaki amaç kısaca şu şekilde özetlenebilir; sosyoloji tezlerine ulaşmak, özellikle hangi alanda ve hangi konuda sosyolojik tezlerin yapıldığına dair bilgilere ulaşmakta bir takım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle bu alanlarda çalışma yapan birçok sosyolog ve aynı zamanda araştırmacı için adeta zorluklar yaşanmaktadır. En azından kent sosyolojisi alanında yapılan çalışmaların kayda geçmesi, ileriki dönemlerde bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar ve akademisyenler açısından hem konu tekrarından kaçınmayı hem de çalışılacak konu hakkında nelerin yapıldığının bilinmesi açısından büyük bir önem arz etmektedir.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read


Anahtar Kelimeler
Kent Sosyolojisi, Sosyolojinin Sosyolojisi, Kent, Kentleşme

Abstract
This study aiming to analyze master and PhD. theses in the field of urban sociology is an endeavour to seek answer how these studies handle with structure. The aim here can be summarized: which problems were experienced (encountered with) in reaching sociology theses and reaching information about which fields and which topics theses were done. It is observed that many sociologists and researchers who study this topic may be encountered with many difficulties. In particular, in the field of urban sociology, regular record of studies have great importance in terms of both avoidance of repeating the subjects and recognition about the content of the subjects which will be studied for academicians and researchers who will consider to study this subject for the future.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read
most women cheat read husband cheated


Keywords
Sociology of Urban, Sociology of Sociology, Urban, Urbanisation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri