2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimBir Gözetim Aracı Olarak Periscope
(Periscope as a Medium of Surveillance )

Yazar : Göksel GÖKER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 969-992


Özet
Gözetim olgusu her ne kadar iktidara içkin bir pratik ve ilişki biçimi olsa da günümüzde giderek yaygınlaşmakta ve toplumsal bir ilişki biçimine dönüşmektedir. Televizyonun görselliği ve yaydığı gösteri mantığı gözetleme davranışının kalabalıklar tarafından benimsenmesinde önemli bir katkı sağlamıştır. Bir taraftan her şey bir gösteri mantığı içerisinde sunulurken, diğer taraftan bu gösteri mantığı gözetlemenin ve gözetlenilmenin mantığını ve yaygınlık düzeyini genişletmiştir. Günümüzde yeni medyanın gelişmesi ve özellikle de sosyal medya ortamlarının çok sayıda kişi tarafından kullanılması, televizyonla birlikte gösteri mantığının içerisine yerleştirilen gözetleme pratiğini, kişisel düzlemde, mikro ilişkilerde yaygınlaştırmaya başlamıştır.Bu çalışmada özellikle bir gözetim aracı olarak şekillenen Periscope’un gözetim pratiklerine ilişkin getirdiği yenilikler incelenmektedir. Bu bağlamda; Periscope’un gözetime ilişkin farklı kullanım örüntülerine sahip olduğu, gözetimi mobilize, eş zamanlı ve aleni bir pratiğe dönüştürdüğü, Periscope ile birlikte kitlesel ölçekte etkileşimli bir gözetim pratiğinin ortaya çıktığı ve Periscope’un mahremiyetin küresel ölçekte dolaşıma girmesine neden olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Periscope, Sosyal Medya, Gözetim, Gösteri, Mahremiyet.

Abstract
Although surveillance is an instrinsic practice and relationship form of the power, at the present time it is gradually becoming more common and even turning into a social relationship form. The visuality of TV and the show mentality it spreads made a significant contribution for the adoption of surveillance behavior by crowds. On one hand everthing were presented according to show mentality, on the other hand this show mentality expanded the logic and the prevalence level of surveillance. At the present time due to the development of the new media and particularly more often use of social media by a lot of people, surveillance practices have become prevalent in personal base and micro relationships. In this study, novelties regarding surveillance by Periscope are investigated. In this context it is accepted that Periscope has different usage patterns regarding surveillance practices; it has turned surveillance into a mobilized simultaneous and publicly practice; interactive surveillance on mass scale has emerged by Periscope and that Periscope has caused privacy to join into the circulation on a global scale.

Keywords
Periscope, Social Media, Surveillance, Spectacle, Privacy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri