2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimDavid Hume’un Siyasal Ekonomisi ve İnsan Doğası
(David Hume’s Political Economy and Human Nature )

Yazar : Ahmet DAĞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 947-968


Özet
Hume başta din, ahlak ve siyaset olmak üzere; doğa, bilim, tarih, felsefe, metafizik, epistemoloji/mantık, iktisat, sosyoloji, psikoloji, etik ve estetik vb. alanlarda eserler üretmiş bir filozoftur. Hume’un entelektüel ilgisine giren konuların zenginliğine rağmen, Türkiye’de yapılan çalışmaların çoğunlukla din ve epistemoloji alanında yoğunlaşıldığı görülür. Son dönemlerde kısmen de olsa ahlak felsefesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Filozofun siyaset ve iktisat çalışmaları üzerinde yeterince durulmamış ve ilgi gösterilmemiştir. Oysa ticaret yüzyılında İngiltere’de yaşamış ve A. Smith’le münasebet içerisinde bulunmuş bir filozofun iktisat üzerine düşünce geliştirmemesi düşünülemezdi.Bu makalede ilk modern iktisatçı diyebileceğimiz Hume’un ahlak ve siyasetle ilişkili olan siyasî iktisat anlayışı; insan zihninin çalışmasıyla, insan doğası ve tutkularıyla ilişkili olarak ele alınmıştır. Siyasal ekonomisi eserleri bağlamında ele alınmış ve ahlak felsefesinin merkezi ve siyasî iktisat anlayışının en önemli kavramları olan fayda-değer, çıkar, tutumlar ve söz verme kavramlarıyla siyasal iktisat anlayışı ortaya konmaya çalışılmıştır. Hume’un, antroposantrik (insan merkezli) ahlak anlayışı inşa ederek günümüzün seküler, akılcı, dünyevi, immoral ve kapitalist maddeci bir dünyanın oluşmasına katkısının bulunduğu tespitinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Hume, İktisat, Siyasal İktisat, İnsan Doğası, Tutku.

Abstract
Hume is a philosopher who did research on especially the areas of religion, morals and politics besides the nature, science, history, philosophy, metaphysics, epistemology/logic, economics, sociology, psychology, ethics and aesthetics and so on. Despite the wide range of his study areas, when looking at the studies on Hume in general, it can be seen that the studies in our country are mostly on religion and epistemology, and partly on morals. The philosopher’s studies on politics and economics haven't been laid enough stress on and haven't received real interest. However, it can’t have been thought that a philosopher living in England in the century of trade and having a relationship with A. Smith didn’t improve notions on economics. In this article, Hume’s understanding of political economics related with morals and politics, who can be called the first modern economist, is dealt with in relation to study of human understanding, his nature and desires. His political economics is discussed in the context of his works and his understanding of political economics is tried to be presented by means of the concepts of benefit-value, interest, attitutes and promise. It has been determined that he contributed to form today’s profane, rationalistic, secular, immoral and capitalist mechanical world by establishing anthropocentric moral sentiment.

Keywords
Hume, Economics, Political Economy, Human Nature, Passion

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri