2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürkiye’nin Büyükşehir Belediyesi Sistemi:1982-2015
(Turkish Metropolitan Municipality System: 1982-2015 )

Yazar : Hüseyin ÖZGÜR  Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 903-926


Özet
Çalışmanın amacı, 1982-2015 yılları arası büyükşehir belediyeleri hakkındaki mevzuatı ana hatlarıyla aktarırken çeşitli dönemlerdeki uygulamalardan da yararlanarak büyükşehir belediye sistemini ortaya koymaktır. Yöntem olarak, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, ikincil düzenlemeler, kanun teklifleri ve taslakları kullanılmaktadır. Kuruluş ve sınırlar, organlar, görev ve yetkiler, teşkilat, gelir ve giderler büyükşehir belediye sisteminin unsurları olarak tartışılmaktadır. Türkiye 1984’e dek gerçek bir metropoliten alan ve büyükşehir belediye yönetimine sahip olmamaktan muzdaripti. Bugün, Türkiye’de büyükşehir belediyesi sistemi, 30 yılı aşan geçmişi, 30 ilde uygulanıyor olması, ülke nüfusunun yüzde 70’den fazlasını kapsamasının etkisiyle Dünya’da nispeten olgunlaşmış, kapsamlı sistemlerden birisi haline gelmiştir.Çok sayıda metropoliten alan veya büyükşehir belediyesine sahip ülkelerle karşılaştırınca, Dünyadaki örneklerinin tersine, Türkiye’deki sistem tek bir Kanuna dayalıdır ve 2004 sonrasında sıklıkla değişmektedir.

Anahtar Kelimeler
Büyükşehir Belediyesi, 3030-5216- 6360 sayılı Kanunlar

Abstract
The purpose of this study is to analyze main legal regulations of the metropolitan municipality system in the light of cases and practices during 1982-2015 period. Acts, government decrees, decrees in the power of law, secondary legislationsand draft bills are used as methods of analysis. It is argued that the establishment of charters, borders, organs, duties-responsibilities, organization,income and expenses as main parts of metropolitan municipality system. Until 1984 Turkey suffered from the lack of a real metropolitan area management system and any metropolitan municipalities. Turkey became one of the countries with a relatively ripen and comprehensive metropolitan municipality system with 30 years of history, having the application of the system in 30 provinces and containing more than %70 percent of nations population today. Comparing with other countries that have significant number of metropolitan areas or municipalities, a single act regulates all Turkey’s metropolitan municipalities and the system changes frequently since 2004.

Keywords
Metropolitan municipality, Acts numbered 3030-5216-6360

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri