2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimEvde Sağlık Hizmetlerinde Hasta Yakınlarının Memnuniyeti
(The Patients’ Relatives Satisfication in Home Health Care Services )

Yazar : Aysun YEŞİLTAŞ  Orhan ADIGÜZEL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 863-880


Özet
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin bir kısmı, 2010 yılından itibaren hastalara kendi ev ortamlarında evde sağlık hizmetleri adı altında verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada evde sağlık hizmeti alan hasta yakınlarının aldıkları hizmetten memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde 2014 yılında Isparta ili merkez, Yalvaç ve Eğirdir ilçelerinde bu hizmetten faydalanan 160 hasta yakınına anket uygulanmıştır. Anketler yoluyla elde edilen veriler SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve faktör analizlerinden yararlanılmıştır. Hasta yakınlarına uygulanan anketten elde edilen verilere göre hasta yakınlarının Isparta ili merkez ve ilçelerinde sunulan evde sağlık hizmetlerinden genel olarak memnun oldukları görülmüştür. İl ve ilçelerde bu hizmeti alan hasta yakınlarının memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılmasına göre ilçelerde bu hizmet alanlar il merkezinde bu hizmeti alanlara göre daha fazla memnun oldukları tespit edilmiştir. Evde sağlık hizmetini almaya yönelik başvurma sürecine ilişkin ortaya çıkan bulgulara bakıldığında evde sağlık hizmeti ile ilgili tanıtım eksikliği, hizmete başvuru ile hizmetin alınmaya başlaması arasındaki sürenin uzunluğu ve hasta bilgileri takibi için otomasyon sisteminin olmaması gibi olumsuzlukların olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Evde Sağlık Hizmetleri, Hasta Memnuniyeti, Isparta.

Abstract
Some of the health care services have been started to given to the patients in their home environment in Turkey since 2010 as home health care services. In this study, it was aimed that how the patients’ relatives are satisfied with given services. To realize this aim, a questionnaire has been applied to 160 patients’ relatives in the city of Isparta and its two towns, Yalvaç and Eğirdir in 2014. The data obtained by questionnaires were analyzed by using SPSS 21.0 programme. To evaluate data, frequencies and factor analysis methods were used. According to data obtained by questionnaires applied to patients’ relatives, it was seen that patients’ relatives in the city centre of Isparta and its two towns highly satisfied with the given home health care services. The comparison of the satisfaction levels of patients’ relatives in the city centre and towns showed that patients’ relatives in towns more satisfied than patients’ relatives in the city centre. According to the findings about the application process of getting home health care services, it was seen that there are some problems such as lack of publicity about home health care services, length of time between the applications to get services and starting to get services, and the absence of automation systems about tracking patients’ information.

Keywords
Home health care, patients’ satisfaction, Isparta.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri