2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimBulanık Mantık Tabanlı Çalışan Disiplin Kurulu Yazılımının Gerçekleştirilmesi
(Carrying Out Discipline Committee Software Working Based on Fuzzy Logic )

Yazar : Mesut BIYAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 819-842


Özet
Okullarda disiplin kurulları oluşturulmakta ve cezaları bu kurullar bazı hususları değerlendirerek vermektedir. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’in ilgili yönetmeliği incelendiğinde öğrencilere ceza verilirken göz önünde bulundurulması gereken birçok hususun bulunduğu ve disiplin kurullarının her zaman bu hususların tamamını ceza verirken değerlendirmediği gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, öğrenciler disiplin kurullarına sevk edildiklerinde bütün durumlar değerlendirilerek daha adil bir karar verilmesine yardımcı olacak bir yazılım gerçekleştirilmiştir.Bu yazılımın gerçekleştirilmesi için 7 Eylül 2013 CUMARTESİ günü 28758 sayılı resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nden nitel veriler elde edilmiştir. Bulanık mantık kullanılarak kodlanan C#.NET yapay zekâ yazılımına bu veriler girilecek ve sistem 675 adet kural tabanı sayesinde öğrencinin yüzde kaç ile cezalandırılması hakkında bir tahmin elde edilebilecektir. Ayrıca program ürettiği verileri kendi veri tabanında saklayacağı için disiplin kurulu kararlarının kurul defterleri haricinde dijital ortamda saklanması ve istenildiğinde bu verilere rahatça ulaşılmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Bulanık Mantık, Disiplin Kurulu, Yapay Zekâ, Dotfuzzy Library, C#.NET.

Abstract
Discipline committee is established in school and these decide punishment by evaluating some rules. However, when it is examined the ministry of education (MEB)’s related regulations, it is observed that there are many issue that must be considered while any student is being punishmented and discipline committee always don’t evaluate all of these subject. In this study, when students are referred to the discipline committee, a software was carried out to help deciding more just by evaluating all conditions. Qualitative datas were obtained from MEB’s secondary education regulation that published in 28758 official gazette in 7 September 2013 to implement this software. These datas will be entered to C#.NET artificial intelligence software programed by using fuzzy logic and theit can be obtained student’s punishment rate by means of rule basement with 675 rules. Also because the software will store generated datas inself-database, it will provide to store discipline committee’s decisions in digital medias except committee record and to reach this datasany times easily.

Keywords
Fuzzy Logic, Discipline Committee, Artificial Intelligence, Dotfuzzy Library, C#.NET.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri