2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği)
(Prospective Social Studies Teachers’ Views About Syrian Defector (Kilis 7 Aralık University Sample) )

Yazar : Yavuz TOPKAYA  Hakan AKDAĞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 767-786


Özet
Suriye’de yaşanan kargaşa ve iç çatışmalar neticesinde ortaya çıkan göç hareketlerinin, Suriye’nin sınır komşusu olan Kilis ilini sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan farklı şekillerde etkilediği görülmektedir. Yapılan bu çalışmanın temel amacı Suriyeli sığınmacılara yönelik sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında öğrenimlerini sürdüren toplam 18 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgusal çalışma tekniği kullanılmış ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yarı yapılandırılmış görüşme formundaki açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Sosyal bilgiler öğretmen adayları, Suriyeli sığınmacıların gelmesiyle birlikte ülkelerinin kıymetini daha iyi anladıklarını, ev kiralarının sığınmacıların gelmesiyle birlikte artış gösterdiğini, şehrin aşırı derecede kalabalıklaştığını, sığınmacılara yönelik kısmen olumsuz tutum içerisinde oldukları, sığınmacılara bireysel olarak parasal yardımda bulunduklarını ve devletin sığınmacılara eğitim olanağını sağladığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Göç, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Suriyeli Sığınmacılar.

Abstract
It is known that migration movements caused by internal war and disorder in Syria have influenced Kilis, border city with Syria, socially, economically, and culturally. Main aim of the study is to determine prospective social studies teachers’ views on Syrian defector. The study was carried out with 18 prospective teachers studying Kilis 7 Aralik University Social Studies Program. The study was conducted through phenomenological study, that is one of the qualitative research methods and data was collected via semi-structured interview form. Responses from the prospective teachers were analysed through content analysis. In accordance with data, it was concluded that they understand worth of their country, rent prices has gone up due to defector, Kilis city was overcrowded because of Syrian migrations, they don’t want to live them in same apartment and same district, they donate for Syrian defector, and Turkish Government offer education opportunity for Syrian defector.

Keywords
Migration, Prospective Social Studies Teacher, Syrian Defector

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri