2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTurizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Yöntemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
(Determination of the Tourism Education of Students' Opinions on the Internet-Based Distance Education Methods )

Yazar : Atınç OLCAY  Bülent DÖŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 727-750


Özet
Bu araştırmanın temel amacı; ön lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim (İDUE) yöntemi konusundaki görüşlerini faktörler itibariyle belirlemektir. Çalışma örneklemini Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda 2013-2014 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde derslere devam eden 232 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğrenciler İDUE yönteminin en çok istenilen zamanda ve istenilen yerde derslerine devam etmelerine olanak sağlamasının önemli olduğunu belirtmişlerdir. İDUE yönteminin okullarında uygulanması gerektiğini ve bu yöntemin maliyetleri azaltacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
İnternete temelli öğrenme, uzaktan eğitim, turizm eğitimi.

Abstract
The main aim of this study; pre-bachelor education in the tourism area of Internet-based distance education students (IDU to) their views on the methods to identify as of factors. The sample consists of 232 students in the Tourism and Hotel-Vocational School of Higher Education at Gaziantep University in Turkey in 2013-2014 education year. The data collection tool was created by researchers. According to the results, students reported the importance of the IBDL method especially for eliminating the time and space constraints. Students also stated that IBDL method should be used in educational settings to reduce the costs. IDU method should be implemented in schools and stated that they thought it would reduce the costs of this method.

Keywords
Internet based learning, distance learning, tourism education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri