2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim“Ankara” Romanında Kimlik Bunalımı
(Identity Crisis In The Novel "Ankara" )

Yazar : Fatma Bilgen YUMUŞAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 639-652


Özet
Cumhuriyet’in ilanıyla beraber hız kazanan inkılâplar toplum yaşantısında köklü değişikliklere sebep olmuştur. Bu inkılâplar her anlamda yeni insan tipi oluşturmayı hedeflemektedir. “Yeni insan” oluşturma hedefi hem birey bazında hem de toplum bazında kimlik bunalımını da beraberinde getirmiştir. Toplumsal ve sosyolojik bir vak’a olan kimlik bunalımı Cumhuriyet’in ilk yıllarında yazılan romanlarda sıklıkla işlenen bir konu olmuştur. Yaratılmaya çalışılan insan ve toplum yapısı edebi eserler vasıtasıyla insanlara aktarılmış, eserler yeni toplum inşasında bir araç olarak kullanılmıştır.Bir iletişim aracı olarak kullanılan eserler toplumun şekillenmesine katkı sağlamış, onların yaşantısına ayna tutmuştur. Yakup Kadri’nin hemen her romanında bu özellik ağır basmakta, insanların içinde bulundukları dönemin sancılı yanları yansıtılmaktadır. Yakup Kadri’nin Ankara romanında Avrupalılaşma yolunda kimliklerini tamamen kaybeden veya değişime uğrayan insanların durumu gözler önüne serilirken; olması gereken insan tipi de romanda başarılı bir şekilde yerini bulmuştur. Bu çalışmamızda söz konusu eserde kimlik bunalımı yaşayan insanların karakterleriyle ilgili ayrıntılar dönemin zihniyetiyle beraber irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, Roman, Kimlik Bunalımı.

Abstract
Reforms that were accelerated with the decleration of the republic caused fundamental changes in community life. Those reforms aim to create a new type of people in every sense. The aim to create “a new type of people” is accompanied with the identity crisis on the basis of both individual and society. Identity crisis which is a social and a sociological fact was frequently covered in novels which were written in early years of the republic. Types of people and society which were intended to be created were transferred to people by means of literary works and literary works were used as tools to build a new society. Those works which were used as communication instruments contributed to shaping of the society and reflected its way of living. In almost all of Yakup Kadri’s novels, this feature is predominant and it reflects the painful sides of the era in which the people has been living. Situation of the people who completely lost their identities or the people who changed during the journey of Europeanisation is unfolded in Yakup Kadri’s “Ankara” novel; and the ideal type of person successfully takes place in it. In this work, details about characteristics of the people who suffer from identity crisis in the mentioned work are attempted to be examined with the mindset of the period.

Keywords
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, Novel, Identity Crisis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri