2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimCumhuriyet'in İlk Yıllarından Bir Harita Örneği: 1927 Tarihli Tosya Kazası Haritası
(An Example of a Map From Early Days of Turkish Republic: Tosya District’s Map Dated on 1927 )

Yazar : Bekir GÖKMEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 429-454


Özet
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan dört yıl sonra Tosya kazası ziraat memurlarından Behçet Bey, Tosya kazasında meydana gelen gelişmeleri konu edindiği bir harita hazırlamıştır. 1927 tarihli bu harita, henüz yeni kurulmuş olan Türk Tayyare Cemiyeti’ne hediye edilerek, basımı İstanbul’da, Çiftçi Matbaasında gerçekleştirilmiştir. Tosya kazasındaki gelişmeler gerek altyapı gerekse üst yapı dâhilinde ele alınmıştır. Kazada kurulmuş telefon hatlarından, yapılmış ve yapılmakta olan yollara ait bilgileri haritaya işlenmiştir. Kaza köylerinde açılmış okullar, cinsiyetlerine göre öğrenci sayıları hakkında bilgilere tablolarda yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Harita, Kaza, Tosya, Coğrafya, İdari Bölünüş

Abstract
An agriculture officer, Behcet Bey drew a geographical map of Tosya district, four years after the establishment of the Turkish Republic. This administrative map has subjected about the social and economical development of the district. The map was presented to the Turkish Aviation Society and was published by the Ciftci Matbaası in İstanbul. The economic developments in Tosya district are considered by the view of infrastrucrure and superstructure. The wired telephone lines, constructed roads were located in the map. It was also mentioned about the schools and number of students which were shown as tables. The evolution and the development progress of the district’s potential was evaluated in the aspect of physical, social and economical approach. All these subjects were illustrated by the graphic and tables in the map. Tosya district map was drawn with the label of the former Turkish Alphabet so it has been translated to the modern Turkish language and interpreted by the principles of modern geographic methods. Through this, the map of Tosya district has been analysed to obtain the geographical potential.

Keywords
Map, District, Tosya, Geography, Administrative Division

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri