2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimOğuz Atay’ın “Unutulan” ve “Korkuyu Beklerken” Adlı Hikâyelerinde Gotik Unsurlar
(Gothic Elements In Oğuz Atay’s " Unutulan" and " Korkuyu Beklerken " )

Yazar : Derya KILIÇKAYA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 685-696


Özet
Gotik edebiyata tekinsizlik, belirsizlik duygusu, korku ve rahatsız edicilik hâkimdir. Bir kitabın gotik olmasını belirleyen şart olağanüstü, doğaüstü unsurlardan beslenmesi olarak kabul edilir. Ancak, gerçek hayattaki garip ve gizemli ögeler de bu edebiyatın kapsamına girmektedir. Gotik edebiyatın en çok kullandığı unsurlardan biri, ölümdür. Kadim, ölü ve gizli olanın gün yüzüne çıkması da bu edebiyatın unsurları arasındadır. Oğuz Atay’a ait Korkuyu Beklerken isimli eserde bulunan “Unutulan” ve “Korkuyu Beklerken” hikâyelerinde gotik özellikler mevcuttur. Çalışmanın amacı ise bu iki hikâyeyi gotik unsurlar çerçevesinde ele almaktır.

Anahtar Kelimeler
Gotik edebiyat, “Unutulan”, “Korkuyu Beklerken” hikâye, korku, Oğuz Atay.

Abstract
Gothic literature is dominated by the uncanny a sense of uncertainty, fear and disturbance. If a book is gothic, it shall contain uncanny and supernatural elements. However gothic literature also contains strange elements which we can see in real life. Death is one of the most used themes in gothic literature. That the archaic, dead and the secret come to light is among its characteristics. In “Unutulan” and “Korkuyu Beklerken” which are two stories in the book named Korkuyu Beklerken written by Oğuz Atay, gothic elements can be discovered. The aim of this article is to thinking these two stories within the context of gothic elements.

Keywords
Gothic literature, “Unutulan”, “Korkuyu Beklerken”, story, fear, Oğuz Atay.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri