2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÇerkeşîzâde Muhammed Tevfik Efendi’nin Vatan Kasidesi
(Cerkesîzâde Muhammed Tevfik Effendi’s Vatan Ode )

Yazar : Muhittin Eliaçık    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.1
Sayfa : 51-73


Özet
Vatan kavramı insanların zihinlerinde hep olumlu sıfatlarla yer tutmuş bir kavramdır. Modern vatan anlayışı önce İngiltere’de, sonra da Fransa’da ortaya çıkmış ve kralın yerine ulus, halk veya vatanla özdeşleşen bir devlet anlayışı hâkim olmuştur. Türkiye’de ise yöneten ve yönetilen bakımından vatan kavramı dönemlere göre farklı duygular oluşturmuştur. Osmanlı Devleti’nde din ü devlet ve mülk ü millet söylemi esas alınmış, din ve devletin muhafazası, ülke ve milletin de muhafazası anlamına gelmiştir. Vatan kavramının Osmanlı aydınlarına değişik şeyler ifade ettiği de görülmekte olup son dönem Osmanlı âlimlerinden Çerkeşîzâde Muhammed Tevfik Efendi de onlardan birisidir. O, Sultan II. Abdülhamid için yazdığı vatan kasidesinde neş’et ettiği vatanı cennet, sevgili ve kutsal bir mekan imajı içinde işlemektedir.
website click online
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
Vatan, Osmanlı, Batı, Çerkeşîzâde Muhammed Tevfik Efendi, kaside.

Abstract
The concept of homeland in the minds of people is a concept established with a positive adjective. The modern concept of homeland before appeared in England and then in France and the king instead of nations, peoples, or a state homeland is identified with the concept came to dominate. Manager and managed in terms of the concept of homeland in Turkey has created different feelings according to periods. In the Ottoman Empire religion and state and nation and the property was the basis of expression, religion and the state's preservation, the preservation of the country and the nation has come to mean. Homeland statement said different things to the Ottoman intellectuals. Cerkesîzâde Muhammed Tevfik Effendi that is one of Ottoman scholars recently one of them is, for II. Abdulhamid in his eulogy a homeland paradise, a place dear and sacred images were in the process.

Keywords
Homeland, Ottoman, West, Cerkesîzâde Muhammed Tevfik Efendi, Ode

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri