2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürkiye Siyonizmle Mücadele Derneği ve Faaliyetleri
(Turkey Association of Struggle Against Zionism and It’s Activities )

Yazar : Celil BOZKURT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 603-622


Özet
Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmak hedefiyle dünya siyasetine giren Siyonizm, Osmanlı Devleti'nden bu yana daima Türk kamuoyunun gündeminde olmuştur. 1948 yılında kurulan İsrail'in "Büyük İsrail" ve "Arz-ı mevud"a yönelik olarak takip ettiği emperyalist politika Siyonizm'in bir tehdit unsuru olarak varlığını koruduğunu göstermiştir. Türk kamuoyu, 1948'de başlayan Arap-İsrail Savaşları'yla birlikte Arap yanlısı fakat İsrail ve Siyonizm karşıtı bir tavır içinde olmuştur. İsrail'in 1967 Savaşı’ndan büyük toprak işgaliyle çıkması kamuoyunun özellikle milliyetçi muhafazakâr kesiminde infial yaratmıştır. 1968'de İzmir'de kurulan Türkiye Siyonizm'le Mücadele Derneği, Siyonizm'le mücadeleyi resmi bir boyuta getirmiş ve kamuoyunu Siyonizm'e karşı her yönüyle uyarma görevi edinmiştir. Siyonizm karşıtlığı kolaylıkla Yahudi aleyhtarlığına kayan dernek, Yahudiler arasında tepkiyle karşılanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Siyonizm, Yahudi aleyhtarlığı, İsrail, Fedai, Kemal Fedai Coşkuner.

Abstract
Zionism which entered world politics with the aim to establish an independent Jewish state in Palestine, has always been on the agenda of the Turkish public opinion since the Ottoman Empire. The imperialist policy of Israeli which founded in 1948, towards "Greater Israel" and "arz-i mev’ud" showed that Zionism is still a threat. By the beginning of Arab-Israel wars in 1948 Turkish public opinion become pro- Arab and against Israel and Zionism. The largest land invasion of Israel from the 1967 war, has aroused indignation especially in conservative nationalist part of public. The Turkey Association against Zionism, which was established in 1968 in Izmir, has brought a formal dimension to the struggle to Zionism and has adopted the task of warning the public against every aspect of Zionism. The attitude of Association slide easly from opposition to Zionism to anti-Semitism and Jews reacted the Association. Staying within the two branches of the Association and the lack of financial support caused to remain marginal. But the Association has an important position because of leading role on the establishment of associations against Zionism in the Arab World.

Keywords
Zionism, Antisemitism, Israel, Fedai, Kemal Fedai Coşkuner.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri