2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim30 Ekim 1918’den Ocak 1921’e Teşkilat, Tensîkât ve İcraatlarıyla Türk Jandarması
(From 30 th October 1918 to January 1920, Turkish Gendarmery and its Corps, Reforms and Operations )

Yazar : İsmail EFE    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 583-602


Özet
Türk devlet teşkilatına jandarma adı tarihte ilk defa, 15 Nisan 1880’de kabul edilen nizamname ile girdi. 21 Temmuz 1914’de sabit ve seyyar jandarma olarak iki kısma ayrılan jandarma birlikleri, Birinci Dünya Savaşı yıllarında çeşitli görevler için farklı birlikler şeklinde teşkilatlandırıldı. Mondros Mütarekesi, bütün Osmanlı askeri kuvvetinin terhisini emrettiğinden, çaresizlik içinde bulunan Osmanlı Genelkurmayı, elinde jandarma adı altında silahlı bir güç bulundurma çabası içine girdi. Buna karşı İtilaf Devletleri mümessilleri mevcut jandarmayı ya tamamen tasfiye etmek ya da kendi denetimleri altına almak istiyordu. Zaten Sevr Antlaşması hükümleri de bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bütün umudunu jandarmaya bağlamış olan hükümet, 15 Mart 1919 tarihli kararname ile jandarmayı Dâhiliye Nezareti’ne bağladı.

Anahtar Kelimeler
Türk Jandarması, Jandarma Teşkilatı, İstanbul Hükümeti İdaresinde Jandarma, TBMM Hükümeti Dönemi Jandarma.

Abstract
Gendarmery was entered into Turkish state organization at the first time by a regulation accepted in 15th April 1880. In 21st July 1914, gendarmery which was divided into stationary and mobile units was organised as different units for the different duties during the World War First. General Staff of Ottoman Empire, who was in a difficult situation, tried to have an armed force with the name of gendarmery because Armistice of Montrose required that Ottoman armed force had to be discharged. However, representatives of Allied Powers wanted to arrange or take over the present germandery. The provisions of the Treaty of Sevres already indicated it. The government, which totally depended on the gendarmery, bound the gendarmery to Ministry of Interior via an enactment dated 15th March 1919. After Turkish Grand National Assembly was founded, the government ofTurkish Grand National Assembly founded the General Gendermary Commandery within the body of Ministry of National Defence to ensure interior security. There were two General Gendermary Commanderies under the command of İstanbul government and GNA Government of Turkey. Cabinet of GNA of Turkey founded Mobil Gendermary Detachment which consisted of cavalry and infantry under Ministry of National Defence in 26th 1920. GNA Government of Turkey that wanted to manage internal control on its own united General Gendermary Commandery and General Directorate of Military Police in 12th December 1920 and founded General Directorate of Military Police under Ministry of Interior.

Keywords
Turkish Gendarmery, Corps of Gendarmery, Gendarmery under İstanbul government, Gendarmery during GNA

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri