2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimYeni Medya ve Toplumsal İktidar Bağlamında Özne
(New Media and Individual in the Context of Social Power )

Yazar : Mehmet Emin BABACAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 519-542


Özet
Bu çalışmada, bireyin toplumsal özne olma konumunu pekiştiren yeni medya araçlarının bu süreçte nasıl bir toplumsal iktidar alanı açtığına odaklanılmıştır. Bu anlamda günümüzde son derece karmaşık biçimde gelişen iktidar biçiminin anlaşılması, bireyin yeni medya araçları ile kurduğu ilişkinin okunmasıyla mümkündür. Günümüzde yeni medya teknolojilerinin bireyi ağ metaforuyla birleştirirken, bireyselleştirmektedir. Küresel sürece eklemlerken atomize eden ve özgürleştirirken iktidar biçimlerine daha açık hale getirmektedir. Ayrıca kullanıcıları küresel ölçekte yeni iktidar formlarına karşı daha aşikâr hale getiren yeni durumun eleştirel bir perspektifle anlaşılması gerekmektedir. Yeni medya ve iktidar olma alanı açma biçimlerini eleştirel bir okumaya tabi tutacak çalışmamız dört temel iktidar alanı olan; teknolojik, siyasal, kültürel/ psiko-sosyal ve toplumsal iktidar tipleri, literatür taramasına dayalı betimleyici çözümleme yöntemi ile kuramsal düzeyde tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
iktidar, özne, yeni medya, sosyal medya

Abstract
It is focused in this study on how the field of social power is emerged by the new media apparatuses that are reinforcing being social subject status of individual. In this sense, the understanding of forms of power, which is sophisticatedly progressing nowadays, is possible by interpretation of the relationship which individual builds with new media apparatuses. The new media technologies make people individualistic while putting together via web metaphor; making people atomized while integrating them into global process; making people vulnerable and more palpable for new governing forms while freeing their users; ought to be understood within a new critical perspective. This inquiry has a critical approach with regard to consideration of new media and the forms of power constitution based on four fundamental domination fields. These domination fields, which occur technological, political, cultural and social power, are argued at the theoretical level by way of descriptive analysis method with literature review.

Keywords
power, individual, new media, social media

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri