2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Effect of Audit Quality of Corporate Governance Practices )

Yazar : İsmail BEKÇİ  Yusuf GÖR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 165-194


Özet
Yaşanan şirket skandalları ile birlikte piyasalarda güven ihtiyacı oluşmuştur. Bu sebeple gerek devletler gerekse de şirketler güven sağlamak için çeşitli yöntemler kullanmaya başlamıştır. Kullanılan yöntemler, denetim kalitesini arttırarak ya da kurumsal yönetim uygulamalarını yaygınlaştırarak şirketlerin güven ve itibarını yükseltmektedir. Bu çalışmada da şirketlerin skandalları engellemek için gerçekleştirdiği kurumsal yönetim uygulamalarının denetim kalitesi üzerine etkisi araştırılmaktadır. Bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kayıtlı olan bağımsız denetim şirketlerine uygulanan anket sonucu elde edilen veriler incelenmiştir. Anket soruları literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır.Çalışmanın birinci aşamasında ilk olarak, anket sonuçlarına önce faktör analizi uygulanarak denetim kalitesinin ve kurumsal yönetim uygulamalarının boyutları belirlenmiştir. İkinci aşamasında ise eşli t testi kullanılarak beklenen ve algılanan durumlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Daha sonra çoklu regresyon analizi yöntemi ile denetim kalitesi boyutları ile kurumsal yönetim uygulamalarının boyutları arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak kurumsal yönetim uygulamalarının, denetim kalitesini olumlu etkilediği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal Yönetim, Denetim Kalitesi, Faktör Analizi, Denetim, Bağımsız Denetim, Yönetim Kurulu, Eşli T-Testi, Çoklu Regresyon Analizi, Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Abstract
Experienced corporate scandals occurred with the need for confidence in the markets. For this reason, governments and companies have started to use a variety of methods to ensure safe. The methods used, improves the quality of audit and promotes corporate governance practices. Whereby the company will increase trust and credibility. In this paper, carried out in the corporate governance practices of the companies being investigated to prevent scandals effect on audit quality. For this purpose, the data obtained from questionnaires applied to independent auditing companies registered in the Public Disclosure Platform are examined. The survey questions are originated from other’s work in the literature. In the first phase of the study, factor analysis applied to the survey results in order to determine the size of audit quality and corporate governance practices. In the second phase of the study, the relationship between expected and detected case is analyzed by using a paired t test. Then, the link between audit quality sizes and corporate governance pracitices are examined by multiple regression analysis method. As a result, it has been observed that corporate governance practices affect audit quality positively.

Keywords
Corporate Governance, Audit Quality, Factor Analysis, Audit, Independent Audit, the Board of Directo

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri