2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim“PESTEL Analizi” ile Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkilerinin İncelenmesi
(Investigation of Turkey-Germany Economic Relations Using “PESTEL Analysis” )

Yazar : Hasan AKÇA  Levent ŞAHİN Zekayi KAYA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 323-334


Özet
Bu çalışmanın amacı; Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri PESTEL Analizi ile irdelemektir. Çalışmada ikincil veriler (1924-2015) kullanılmıştır. PESTEL Analizinden elde edilen bazı sonuçlar şu şekilde özetlenebilir. Almanya bir taraftan gelecekte enerji darboğazı çekmemek için enerji koridorunda bulunan Türkiye ile ilişkileri olumlu yönde tutmaya çalışırken; diğer yandan Türkiye’nin AB’ye üyeliğine mesafeli durmaktadır. 1954-2015/Ağustos döneminde Türkiye’ye yatırım yapan toplam 45270 yabancı firmanın %13,96’sı Almanya’ya aittir. Türkiye’ye yatırım yapan Alman firma sayısı son altı yılda %60 civarında artmıştır. Ocak-Ağustos 2015 döneminde Türkiye’ye yapılan 8953 milyon ABD dolar yabancı yatırımın 220 milyon ABD doları Almanya tarafından gerçekleştirilmiştir. Alman turistlerin %15-20’sinin turizm destinasyonu olarak Türkiye’yi tercih etmesi iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sağlamaktadır. 1960’lı yıllarda Türkiye’den Almanya’ya işçi olarak giden Türklerin Almanya’da kurdukları KOBİ’ler Türkiye-Almanya ticari ilişkilerinin gelişmesinde katalizör görevi yapmaktadır. Türkiye 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılına kadar ihracatını 500 milyar ABD dolara, toplam ticaret hacmini ise 1 trilyon ABD dolara çıkarmayı hedefliyorsa Almanya’nın dışında yeni pazarlara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Almanya, Ekonomi, PESTEL Analizi

Abstract
The aim of this study is to investigate Turkey-Germany economic relations using PESTEL Analysis. Secondary data (1924-2015) were used in the study. Some results derived from PESTEL analysis can be summarized as follows. On the one hand, Germany tries to keep positive relations with Turkey situated on the energy corridor in order to avoid an energy bottleneck in the future; on the other hand, she remains distance to membership of Turkey’s to the EU. The number of foreign companies investing in Turkey is totally 45 270 in the period of 1954-2013/August, of 13,96% owned by Germany. Number of German companies investing to Turkey has increased about 60% in the last six years. Totally 8953 million US dollar foreign investment was achieved in Turkey in the period of January-August 2015. Of 220 million US dollar belong to Germany. Preferring of Turkey as tourism destination by 15-20% German tourists has contributed to development of economic relations among two countries. SMEs established by Turkish who went to Germany as labour in 1960s have acted as catalyst in the development of commercial relations between Turkey and Germany. In order to reach the aim of 500 billion US dollar exports and 1 trillion US dollar trade volume until the year 2023 which is 100th anniversary of establishment Turkish Republic, there is a need to find alternative markets outside of Germany.

Keywords
Turkey, Germany, Economy, PESTEL Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri