2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimThe Examination with the Aid of Almon Approach of Cobweb Theorem to Tomato Production in Turkey
(Türkiye’de Domates Üretiminde Cobweb Teoreminin Almon Yaklaşımı ile İncelenmesi )

Yazar : Hasan Gökhan DOĞAN  Ebru ONURLUBAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 259-272


Özet
The cobweb theorem is a theory which explains supply and demand disparity caused by periodic price fluctuations that emerge from increasing demand during current period due to several reasons. There are lots of econometric analyses that are used to describe this theory. One of these is the Almon Model, which is a distributed lag econometrics model. In this research, it is aimed to describe the relationship between tomato production and tomato prices in the framework of the Almon Model approach. There search period is between 1994-2013. According to the findings that are gained from the model, tomato production in Turkey is retrospectively affected by the prices two years ago at the very most. Where as the prices of “t” period and “t-1” period affect the production positively, the prices of “t-2” period have a negative effect. In the research the validation of the Cobweb Theorem has been proven.This result indicates that price stability through production planning and accordingly supply and demand balance is a necessity. In this way, both production and consumption will be defined and recorded as data and there will be the opportunity to make more reliable predictions. Besides the deficiency due to surplus and high price mechanism due to demand surplus will be avoided.

Anahtar Kelimeler
Cobweb theory, Almon Model, Tomato, Production-Price, Turkey.

Abstract
Cobweb Teoremi (Örümcek Ağı Teoremi), çeşitli nedenlerle artan talep karşısında oluşan fiyat dalgalanmalarının yol açtığı arz-talep dengesizliğini açıklayan bir teoridir. Bu teoriyi açıklamada kullanılan birçok ekonometrik analiz bulunmaktadır. Bunlardan biri de, gecikmesi dağıtılmış ekonometrik bir model olan Almon Modelidir. Bu araştırmada, Almon Modeli yaklaşımı ile domates üretimi ile domates fiyatları arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma dönemi olarak 1994-2013 yılları arası belirlenmiştir. Modelden elde edilen bulgulara göre, Türkiye’ de domates üretimi geriye dönük olarak en fazla iki yıl önceki fiyatlardan etkilenmektedir. “t” dönemi ve “t-1” dönemi fiyatları üretimi pozitif yönde etkilerken, “t-2” dönem fiyatları negatif yönlü bir etki oluşturmaktadır. Araştırmada, Cobweb Teoreminin geçerliliği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, üretim planlaması yoluyla fiyat istikrarı ve buna bağlı olarak da arz-talep dengesinin sağlanması gereğine işaret etmektedir. Böylece, hem üretim hem de tüketimbelirlenipveriolarakkaydedilebilecekvedahasağlıklıöngörüleryapılabilmeimkanıortayaçıkacaktır.Ayrıcaarzfazlasındandoğankayıplarvetalepfazlasındanoluşacakyüksekfiyatmekanizmasınınönünegeçilmişolacaktır.

Keywords
Örümcek Ağı Teoremi, Almon Modeli, Domates, Üretim-Fiyat, Türkiye.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri