2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürkiye’de Kadının İstihdamı ve Kadına Dair Sosyal Güvenlik Uygulamaları
(Women Employment and Women-Related Social Security Practices in Turkey )

Yazar : Süleyman AYDIN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 243-258


Özet
Kadının istihdamı ve sosyal güvenliğine bakış açısı ve uygulamaları ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösterir. Bu bakış açısı aynı zamanda o ülke toplumunun insana verdiği önemi, evrensel değerleri kabulünü ve olgunluğunu ifade eder. Bir toplumun bu olumlu bakış açısını yakalaması ve eşit bir toplum oluşturma düşüncesi uzun bir süreç alır. Toplumların kadına bakış ve değerlendirmelerinde kadimden gelen büyük engeller, değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Bu aydınlanmayı sağlamak için bir toplumda aktivistlere, âkil bireylere, önderlere, politika yapıcılara ve çağdaş sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Çalışma hayatında kadının istihdamı ile birlikte ona sosyal güvencelerini vermek, kayıt altına almak, sektörel anlayışın değişmesi, yasama ve yürütmenin bu prosedürü kolaylaştırması ile yakından ilgilidir.Bu çalışmada Türkiye’de kadın istihdamının paradigma değişimi ve onlara sağlanan sosyal güvenliğin boyutları incelenecek, gelinen noktada kadın istihdamı ve sosyal güvenlikte yaşanan problemler için çözüm önerileri getirilecektir.

Anahtar Kelimeler
İstihdam, Kadın istihdamı, Sosyal Güvenlik, Eşitsizlik, İşgücü, Sosyal Güvenlik Kuruluşları.

Abstract
Women employment and approach to social security and related practices indicate the development level of the countries. This point of view expresses the importance given by the nation to humanity, acceptance level of universal values and the maturation. It takes a very long process for societies to capture this positive point of view and to create thought for forming an equal society. Archaic huge obstacles in approach of societies to women and their evaluations, changes and conversions are experienced. For the purposes of enabling this enlighten, societies are in need of activists, wise individuals, leaders, policy-makers and modern non-governmental organizations. In respect to working life, granting social securities to women, taking records, change of sectoral mentality and smoothing this process through legislation and execution are closely related to women employment. In this study, paradigm change of women employment in Turkey and dimensions of social security granted for women shall be focused on and solution offers shall be brought for problems related to social security.

Keywords
Employment, Women Employment, Social Security, Inequality, Labor, Social Security Institutions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri