2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Research about Determination Factors that Affect Consumption of Milk and Milk Products of Consumers )

Yazar : Ebru Onurlubaş  Hüseyin ÇAKIRLAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 217-242


Özet
Bu çalışmada, öncelikle süt ve süt ürünlerinin öneminden ve Türkiye’deki ve Dünya’daki tüketim istatistiklerinden bahsedilmiştir. Daha sonra 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara, İzmir) yaşayan tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketimini etkileyen demografik faktörler ve düşüncelerinin ortaya konulması için 1000 kişiye anket uygulanmıştır. Tüketicilerin süt ve süt ürünleri (Süt, yoğurt, peynir) tüketim durumuna göre demografik farklılıkları ki kare analizi ile incelenmiştir. Ayrıca, süt ve süt ürünleri tüketimiyle ilgili, araştırmaya katılanlara 5’li likert ölçeğine göre alınan cevaplar doğrultusunda faktör çözümlemesi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre, tüketiciler 3 ana faktör altında toplanmıştır. En önemli faktör ‘güvenirlik’, olarak belirlenmiştir. Süt ve süt ürünleri tüketim ölçeği alt boyutlarına, Güvenirlik Analizi ve Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi uygulanmıştır.Bunun sonucu olarak süt ve süt ürünleri tüketici düşüncesi ölçeğinin alt boyutlarının normal dağılmadığı görülmüştür ve Non Parametrik testlerden Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Bunun sonucunda, cinsiyetle, güvenirlik, fiyat ve markanın önemi, besin değeri ve son kullanım tarihi alt boyutlarına ilişkin yargılarda anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Süt ve Süt Ürünleri, Tüketici Davranışları, Demografik faktörler, Faktör analizi

Abstract
In this study, first of all it’s mentioned about importance of milk and milk products and consumption statistics in Turkey and in the World. Then, it’s conducted questionnaire to 1000 (a thousand) people to reveal demographic factors that affect consumption of milk and milk products of people who live in 3 metropolitan cities such as Istanbul, Ankara and Izmir. Demographic differences are examined by chi square test according to milk and milk products such as milk, yoghurt and cheese consumption. Besides factor analysis is made in line with giving answer to likert scale. According to factor analysis result; consumers merge under the name of 3 main factors. Best important factor is determined as ‘’confidence’’. Confidence Analysis and Kolmogorov Smirnov normal distribution test ‘executed to Consumption of milk and milk products’ subscale. As a result, it is determinated not to distribute subscale of consumer idea about milk and milk products normal. And Mann Whitney U test has been executed among Non parametric tests. Consequently, it has been determinated that there are no significant differences with regard to provisions subscale of gender, confidence price importance of brand, nutritional value, expire date.

Keywords
Milk and milk products, Consumer Behaviour, Demographic factors, Factor Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri