2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimOsmanlı-Safevi Rekabetinin Osmanlı Resmî İdeolojisine Etkisi
(The Impact of the Ottoman-Safavid Rivalry on the Official )

Yazar : Firdevs Çetin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.1
Sayfa : 12-28


Özet
XVI. yüzyılda bir “dünya devleti” olan Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve işleyişinde İslam dininin etkisi tartışmasız bir gerçektir. Fakat, özellikle “klasik dönem” ile kurumsallaştığını düşündüğümüz devlet yapısının ve resmi ideolojinin oluşmasında, dinî faktörlerden çok siyasî faktörler etkili olmuştur. Osmanlı-Safevî, yani Sünnî-Şiî çatışması bunun en belirgin örneğidir. Başlangıçta Sünnî İslam yorumunda ısrarcı olmayan Osmanlı devlet idaresi, Safevî Devleti’nin Şiîliği temel devlet ideolojisi olarak belirleyip bunun mücadelesini vererek kuruluşuyla, Sünniliğin en koyu savunucusu olmuştur.
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
Osmanlı-Safevî Mücadelesi, Osmanlı Resmi İdeolojisi, Sünni- Şii

Abstract
It is an undeniable reality that Islam affected the establishment and development of the Ottoman Empire that became a worldwide empire in the XVIth century. In fact, political factors rather than religious factors were effective on the formation of the state and official ideology especially institutionalized in the “classical age”. Otoman-Safavid, e.i Sunnite-Shiite conflict is the clearist example of the process. Ottoman government, not insisted on the Orthodox Islam at the beginning, had become the most radical advocator of the Sunnite after the Safavids adopted the Shi’a as the basic ideology of their state.

Keywords
Key Words: Ottoman-Safavid Rivalry, Ottoman Official Ideology, Sunnite-Shiite

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri