2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişimİşgücüne Dâhil Olmayanların Örgütsel Adalet Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Saha Araştırması
(A FieldResearch on the Investigation of Organizational Justice Expectations of Non-participation in the Labor Force )

Yazar : Emre SEZİCİ  Hakan KARA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 139-164


Özet
Bu çalışmada, çalışma isteği ve kabiliyetine sahip olduğu halde iş arama motivasyonunu kaybetmiş bireylerin (işgücüne dâhil olmayanların), örgütsel adalet beklentileri incelenmiştir. Bu kapsamda, Kütahya merkez ilçesinde ikamet etmekte olan ve işgücüne dâhil olmadığını (mevsimlik çalışan, ev hanımı, öğrenci, emekli, iş bulma ümidi olmayan) beyan eden 309 kişiden toplanan verilerle analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda işgücüne dâhil olmayanları oluşturan gruplar arasında örgütsel adalet beklentilerinin anlamlı düzeyde birbirinden farklılaştıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İşgücüne Dâhil Olmama, Örgütsel Adalet Algısı, Örgütsel Adalet Beklentisi

Abstract
In this study, willingness to work and to have lost the ability to form job search motivation of people (not to be involved in the labor force), organizational justice expectations were investigated. In this context, residing in Kütahya central district and is not included in the labor force (seasonal workers, housewives, students, retired, no hope of finding a job) has been analyzing the data collected from declaring 309 people. According to the results, it was found that there was significant difference among the groups in the organizational justice expectations.

Keywords
Not to be Involved in the Labor Force, Organizational, Justice Perception, Organizational Justice Ex

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri