2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKurumsal Karnenin Bir Stratejik Yönetim Aracı Olarak İncelenmesi
(Inspection of Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool )

Yazar : Cenk Laçin ARIKAN  Didem ENGİNOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 123-138


Özet
Küreselleşme ile birlikte rekabet koşulları yeniden şekillenmiştir. Günümüzde işletmeler sadece kendi sektörlerinde değil aynı zamanda dünya çapında yoğun bir rekabet ortamında faaliyet göstermektedir. İşletmelerin rakiplerinden üstün olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için uyguladıkları düşük fiyat ve yüksek kalite anlayışı artık eskisi kadar geçerli değildir. Bu sebeplerle, işletmeler yüksek performans göstermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak için farklı stratejiler belirlemek durumunda kalmıştır. Bu durum işletmelerin faaliyetlerini ve performans ölçüm yöntemlerini doğal olarak etkilemiştir. Kurumsal karne yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmelerin performansını hem finansal hem de finansal olmayan göstergeler tarafından değerlendiren çok boyutlu bir stratejik performans aracıdır. Bu çalışmada kurumsal karnenin günümüze gelinceye kadar nasıl geliştiğiyle ilgili kavramsal bir perspektif çizilmiş ve geleceğe yönelik bir bakış açısı önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal karne, strateji, stratejik yönetim, strateji haritaları.

Abstract
Conditions of competition are reshaped with globalisation. In our day, organisations aren’t only active in their own sectors but also at the same time in worldwide competitive conditions. The understanding of low price and high quality that organisations apply to be better than their competitors and maintain their existence is no longer valid. Organizations have to define different strategies in order to show high performance. Naturally, this situation has affected the operations and performance measurement methods of organizations. Balanced scorecard is a multidimensional strategic performance tool that evaluates the performance of the organizations which operate in fierce competitive environments andit uses both financial and non-financial indicators. In this study, conceptional perspective of balanced scorecard is drawn as the progressive history of the construct has changed over time.

Keywords
Balanced scorecard, strategy, strategic management, strategy maps.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri