2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimPersonel Güçlendirme ve Sağlık Sektörü
(Personnel Empowerment and Healthcare Sector )

Yazar : Yasin UZUNTARLA  Uğur UĞRAK Gülsün ERİGÜÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 69-84


Özet
Bu çalışma sağlık sektöründe uygulanan personel güçlendirme çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla incelenmeyi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda literatürde ilgili çalışmalar incelenerek, personel güçlendirmenin sağlık sektöründeki etkileri özetlenmiştir. Sağlık sektörü için önemli olan örgütsel bağlılık, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık, hasta güvenliği, kalite, iş tatmini, iş motivasyonu gibi hususlarda personel güçlendirmenin olumlu, işten ayrılma niyetinde ise azaltıcı etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca personel güçlendirme konusunun sağlık sektöründe en çok hemşireler üzerinde çalışıldığı görülmüştür. Bu sonuçlardan hareketle sağlık kurumlarında personel güçlendirmeye yönelik stratejilerin geliştirilmesinin önemli olduğu söylenebilir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin kendine has özellik ve riskleri göz önüne alınarak, yetkilendirilecek kademenin gerekli eğitim ve tecrübe gereksinimleri karşılanmadan, yetki devrinin uygulamaya geçilmemesinin kritik öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sağlık Sektörü, Sağlık Kurumları, Personel Güçlendirme.

Abstract
This study aimed at examining personnel empowerment studies applied within healthcare sector with a holistic approach. In this context, with analyzing related studies within literature, personnel empowerment effects on healthcare sector were summarized. It was seen that personnel empowerment had positive effect on important subjects for healthcare sector, such as organizational commitment, job satisfaction, organizational citizenship, patient safety, quality, job satisfaction, job motivation and it had decreasing effect on intention to leave current position. Additionally, it was seen personnel empowerment studies were mostly applied on nurses. Based on this study results, it can be said that developing strategies intended for personnel empowerment applications in healthcare institutions were essential. Moreover, given healthcare’s unique risks and characteristics, it is vital that delegation of authority shouldn’t be applied until necessary education and experiences are fulfilled.

Keywords
Healthcare Sector, Health Care Institutions, Empowerment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri