2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA YERİ TERCİHLERİ: HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
(SHELTERING PLACE PREFERENCES OF UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF HAVZA VOCATIONAL SCHOOL )

Yazar : Musa Karabacak, Murat Sayılı   Hazirlayan  Musa Karabacak, Murat Sayılı
Türü : Hazırlama
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :


Özet
Barınma insanların temel gereksinimlerinin en önemlilerinden bir tanesidir. Bu gereksinim ailelerinden uzakta öğenim gören üniversite öğrencileri için biraz daha fazla öneme sahiptir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin barınma yeri tercihlerinin neye göre değişkenlik gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksek Okulunda 2014-2015 öğretim yılında aktif ders kaydı yapmış öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarında, öğrencilerin barınma yeri tercihlerinde en önemli faktörün gelir unsuru olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu gelir kalemleri hem öğrencilerin, hem de aile bireylerinin aylık gelirlerinin olduğunu da elde edilen sonuçlarda görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler
Üniversite öğrencileri, Barınma yeri tercihleri, Havza

Abstract
Sheltering is one of the most important basic requirements for human. This requirement has a little more importance for the university students who live away from their families. In the study, it is tried to determine the changes on prefering the shelter for university students. This study was applied to the Ondokuz Mayıs University, Havza Vocational School students have made an active course record in the 2014-2015 academic year. The most important factor in students preferred shelter has been identified as the income categories at the result of study. In the results of research we see that both student's and family member's monthly incomes are located in the income categories.

Keywords

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri