2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimEğitim ve Öğretmen
(Education and Teacher )

Yazar : Hamiyet SAYAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 585-596


Özet
Bu çalışma ile günümüzde, eğitim, topluma olan etkileri, öğretmenlerin nitelikleri ve standartlarına ilişkin bilgilerin ortaya konması amaçlanmaktadır. Eğitimin toplumdaki etkisi ve öğretmenlerde bulunması gereken özellikleri belirleyerek Türkiye’de eğitim ve öğretmen nitelikleri sorununa bir ışık tutmaya çalışılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda dünyada benimsenen öğretmen nitelikleri ile ilgili kapsamlı çalışmalar ile Türkiye’deki durumla ilgili çalışmalar incelenerek durum açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışma; alanda var olan kaynaklardan seçilen kapsamlı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış rapor ve benzeri yayınların taranması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Sonuçta; günümüzde eğitimden beklentiler ve öğretmenlerin taşıyacakları özellikler ile bunlar arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmış ve öneriler oluşturulmuştur.Bu çalışma ile eğitimin, toplum üzerindeki olumlu “istendik” etkilerinde, öğretmen niteliklerinin önemi vurgulanmak istenmiştir. Öğretmen nitelikleri konusunda, öğretmenin “eğitmen” rolü öncelikli olarak ele alınmıştır. Konu ile ilgili yapılan akademik çalışmalardan yola çıkarak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak alanda var olan çalışmaların, araştırma ve raporların sonuçlarının değerlendirilmesi ve ortak paydaların birleştirilerek vurgulanması istenmiştir. Bu sonuç ile eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler ortaya konulmuş ve öneriler oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Öğretmen, Eğitim Programı, Öğretmen Nitelikleri, Eğitimde Standartlar

Abstract
In this study it is being tried to explain the case of education and its effects on community and also to combine the qualifications which are required of teachers by comprehensive studies. It is examining the conclusions of some experiences and reports in order to have better teachers and education in Turkey nowadays. In this regard, by specifying the teacher standards and qualifications of teachers, it will produce a help to lighten the problem. It is examined to seek the qualification of teachers and give some purpose adopted existing conditions and related studies. Taking into account the studies carried out in the past, it was aimed to reach the result. The study is examining the situation in the area; existing sources selected as the results of extensive research and reports and other publications appeared today. As a result it is presenting a pile of suggestions for education and teachers.

Keywords
Education, Teacher Education Program, Teacher Qualifications, Teacher Standards in Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri