2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimAnayasal Bir Hak Olarak Çevre Hakkı
(Right to Environment as a Constitutional Right )

Yazar : Muhammed Yunus BİLGİLİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 563-584


Özet
Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına var olduğu günden beri insanlar çevrelerinden yararlanmışlardır. İnsan ve çevre arasındaki bu etkileşim sonucunda çevrenin taşıma gücü aşılmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak, çevreye verilen zararlar ekosistemlerin kendilerini yenileme kapasitesini zorlaştırmıştır. Bu durumda çevreye verilen bu zararların durdurulması için çeşitli düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu düzenlemeler içerisinde çevreye verilen zararların hukuki bir zemine oturtulması gerekliliği önem arz etmiş ve “çevre hukuku” olarak adlandırılan hukuk disiplininin temelleri atılmıştır. İşte bu çalışmanın amacı çevre hukukunun önemli kavramlarından biri olan çevre hakkının anayasal bir hak olması gerekliliğinin ortaya konulmasıdır. Bu çalışmada öncelikle çevre hukukun doğuşu, çevre hakkının neler ifade ettiği ve çevre hakkının neden anayasal düzeyde korunması gerektiği ele alınmıştır.Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın 56. maddesinden hareketle çevre hakkının Türkiye’de nasıl düzenlendiği ve nasıl düzenlenmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Çevre, Çevre Hukuku, Çevre Hakkı, Anayasalar ve Çevre Hakkı, 1982 Anayasası ve Çevre Hakkı.

Abstract
People have benefited from their environment to prevent their necessities when they existed. As a result of this interaction between people and environment, the bearing capacity of environment has started to exceed. Damages given to environment have forced renew capacity of ecosystems. In this situation, the necessity of arrangement to stop damage the environment has appeared. In these arrangements, the environmental law discipline existed because of necessity to establish a law basic for damage to environment. The aim of this study is to explain right to environment as a constitutional right which is one of the important terms of environmental law. Firstly, this study examine that the born of environmental law what is the right to environment, and why right to environment must be a constitutional right. Secondly, this study examine article 56 of 1982 Republic of Turkey Constitution to explain what is the arrangement of right to environment in Turkey, and how it can be arranged to preserve environment.

Keywords
Environment, Environmental Law, Right to Environment, Constitutions and Right to Environment, 1982

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri