2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKamu Çalışanlarının Sanal Kaytarma Amaçları Üzerine Ampirik Bir Araştırma
(An Empirical Research on the Public Officials’ Objectives of Cyberloafing: A Case of a Public Institution )

Yazar : Ömer Faruk ÜNAL  Songül TEKDEMİR, Sami YALDIZBAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 515-534


Özet
Sanal kaytarma, çalışanların çalışma saatleri içinde bilişim teknolojilerini özel amaçla kullanmalarını ifade etmektedir. Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte sanal kaytarma günümüz iş dünyasının kaçınılmaz bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, kamu çalışanlarının hangi amaçlarla sanal kaytarma yaptığı araştırılmıştır. Veriler anket kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya bir kamu kurumunun Antalya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 10 biriminden 136 çalışan katılmıştır. Veriler olumlu amaçlar ve olumsuz amaçlar olmak üzere iki boyutlu bir yapı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre olumlu amaçlar ve olumsuz amaçlar arasında yüksek derecede olumlu korelasyon bulunmaktadır. Bu da bir çalışanın hem olumlu amaçla hem de olumsuz amaçla sanal kaytarma yaptığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Sanal Kaytarma Amacı, Kamu Çalışanları, Kamu Kurumu

Abstract
Cyberloafing is defined as personal usage of information technologies during the office hours. With the increasingly use of information technologies in business, the concept of cyberloafing appears as an inevitable reality of today’s business world. In this study cyberloafing objectives of public officials are researched. Data were collected by means of questionnaires. 136 public officials in 10 branches of a public institution in the Regional Directorate of Antalya participated in the research. The data extract only two dimensions, named positive and negative objectives. The results indicate that there is a strong positive correlation among dimensions. This implicates that an incumbent engages in cyberloafing with both positive and negative objectives.

Keywords
Objectives of Cyberloafing, Public Officials, Public Institution

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri